Yhteistyössä

Keuruun kaupungille Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatti

Keuruun kaupunki sai Suomen Aktiivisin työpaikka sertifikaatin hyvin toteutusta
työyhteisöliikunnasta. Sertifikaattia vastaanottamassa olivat kaupunginjohtaja Noora Pajari, henkilöstöjohtaja Tarja Ojala ja vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola. Erityisesti Keuruun kaupunkia kiitettiin ihmisläheisestä liikuntapalveluiden viestinnästä henkilöstölleen ja työterveyshoitajien aktiivisesta ja
säännöllisestä kontaktoinnista esimiesportaaseen.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu yrityksen työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan
arviointiin ja kehittämiseen. Kartoituksessa käydään läpi työyhteisön liikkumista edistävistä toimista
mm. toiminnan johtamista, -organisointia, -resursointia, liikuntapalveluiden monipuolisuutta,
henkilöstön aktivointitoimenpiteitä sekä toiminnan seurantaa ja kehitystyötä. Kartoituksen
tulosraportti käydään läpi ja kehitysideoista keskustellaan Liikunnan aluejärjestön Buusti360-
asiantuntijan kanssa.

”Tämä työyhteisöliikunnan kartoitus päätettiin toteuttaa tänä syksynä koska Keuruun kaupungin
strategiaa kehitetään edelleen ja siinä yhteydessä on hyvä tarkastella myös omaa henkilöstöä ja
työhyvinvointia koskevia asioita”; Kertoo Keuruun kaupungin henkilöstöjohtaja Tarja Ojala
Kartoituksessa esiin nousee kehittämisen kohteita ja yhtä lailla myös jo hyvällä mallilla olevia
asioita. Kartoitukseen osallistuvien työyhteisöjen tuloksia verrataan valtakunnallisiin, vuosien
varrella Olympiakomitealle kertyneisiin tuloksiin.

”Keuruun kaupunki on monen toisistaan hyvin erilaisen työntekijäryhmän ja yksiköiden
muodostama kokonaisuus. Sellaisen henkilöstömassan työhyvinvointijohtamisessa on monia
haastavia kohtia. Johdon, tyhy-organisaation ja yksiköiden työnjohdon sekä henkilöstön välillä
joudutaan keskustelemaan tavoitteista ja niihin pääsemiseksi käytännön toimenpiteiden
toteutusmahdollisuuksista ja esim. tasa-arvonäkökohdista.

Monissa kohdin joudutaan rakentamaan yhteisiä raameja ja tekemään linjauksia, joiden puitteissa
toimitaan. Ja toisaalta valitsemaan ehkä eri yksiköissä erilaisia painotuksia ja toteutusmalleja, jo
ihan työtehtävistä, työajoista tai työkohteesta johtuen. Kaikilla ei esim. ole kiinteää työpistettä
missä työtehtäviä toteutetaan, vaan ollaan päivät taivasalla. Tai muiden toiminnot rytmittävät
päivää, kuten esim. koulujen ruokaloissa työskentelevillä.

Tärkeää on tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja aito arvojen mukainen pyrkimys luoda kaikille
liikkumista ja toisaalla ehkä tauottamista ja lepohetkiäkin mahdollistava ja ymmärtävä työympäristö
ja -yhteisö. Positiivinen kannustava henki ja reipas kokeilukulttuuri voivat synnyttää yhdessä
tekemistä ja siten yhteisöllisyyden kokemuksen lisääntymistä”; kommentoi kartoituksen tuloksista
keskustelemassa ollut Keski-Suomen Liikunta ry:n aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela.
Suomen aktiivisin työpaikka – kartoituksia toteutetaan Liikunnan aluejärjestöjen toimesta
valtakunnallisesti ympäri vuoden. Yli 50 % kokonaispisteillä organisaatio ansaitsee Suomen
Aktiviisin Työpaikka -sertifikaatin. Parhaiten menestyneet yritykset kisailevat Suomen Aktiivisin
Työpaikka -tittelistä vuosittain valtakunnallisessa Urheilugaalassa.

”Kartoitus oli hyvin kattava ja monipuolinen. Sen avulla on hyvä lähteä kehittämään heikompia osa-alueita. Kartoituksen perusteella tärkeänä kehittämiskohteena nähdään entistä useamman
työntekijän päivittäisen aktiivisuuden nostaminen sille tasolle, että se on terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen kannalta riittävää. Liikuntapalvelut tiedottaa ja opastaa liikunnan terveyttä edistävistä
vaikutuksista, liikuntamahdollisuuksista ja tapahtumista. Kannustaminen omaehtoiseen liikuntaan
kampanjoiden ja tempausten avulla ovat hyviä tapoja tuoda erilaisia teemoja mm. vuodenaikojen
mukaan esille” kertoo kaupungin liikuntapalveluista Heli Peltola.

”Tämän sertifikaatin taustalla ovat myös kaupungin, yksityisten ja järjestöjen tarjoamat hyvät ja
monipuoliset liikuntamahdollisuudet, olosuhteet ja tapahtumat. Näiden hyödyntäminen ja
markkinointi ovat niin kaupungin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin liikunta-aktiivisuuden lisääjinä
tärkeitä”, muistuttaa kaupunginjohtaja Noora Pajari ”Mikään työyhteisö ei ole tässä täydellinen ja valmis, vaan kehittäminen ja muuntautuminenkintulisi olla jatkuvaa! Jokainen työpaikka ja työyhteisö on erilainen ja on yhdessä etsittävä juuri meille sopivaa toteutusta. Välillä on uskallettava myös luopua, lopettaa ja muuttaa. Ihan jo mielenkiinnon ylläpysymiseksikin”; Saarela summaa.

Sivusto: