Yhteistyössä

Kartoitus

Tiedätkö miten teidän työpaikalla liikutaan? Älä arvaile, vaan kartoita.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

Mitkä ovat henkilöstöliikunnan tavoitteet? Liikkuuko henkilöstönne terveytensä kannalta riittävästi?  Paljonko liikuntaan investoidaan vuosittain henkilöä kohden?  Muun muassa tämän tyyppisiin kysymyksiin kartoitusprosessissa haetaan vastauksia ja ratkaisuja.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksessa liikunnan toteutusta arvioidaan 9 eri osa-alueella, jotka on määritelty pitkäjänteisen selvitys- ja tutkimustyön tuloksena. Osa-alueiden huomioonottaminen antaa edellytykset monipuoliselle ja tuloksekkaalle henkilöstöliikunnan toteutukselle osana laajempaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Jokainen osa-alue arvioidaan ja pisteytetään erikseen. Saatavilla on myös vertailu Suomen keskiarvoon verrattuna. Tulosraportti käydään huolellisesti läpi Buusti360- asiantuntijan kanssa. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä kautta. Aikaa kartoituslomakkeen huolelliseen täyttämiseen kannattaa varata 30-45 minuuttia. Suosittelemme kartoitusta yli 30 henkilöä työllistäville organisaatioille.

Hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta:

1) Liikunnan asema, johtaminen ja resursointi
2) Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
3) Liikunnan olosuhteet
4) Liikuntapalvelut
5) Liikunnan viestintä
6) Liikuntaan aktivointi
7) Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
8) Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
9) Seurantajärjestelmät

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti

Mikäli yritys saa yli 50% kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin työpaikka tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta sekä mahdollisuus osallistua Suomen Aktiiivisin Työpaikka -kilpailuun. Sertifikaatti on voimassa myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun. Yritys saa samalla käyttöoikeuden sertifikaattilogoon, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi nettisivuilla, työpaikkailmoituksissa viestimään henkilöstönsä hyvinvointiin panostavasta työnantajasta.

Näin se toimii

Työhyvinvoinnista vastaava henkilö täyttää kyselyn, joka kartoittaa henkilöstöliikunnan nykytilanteen yhdeksällä eri osa-alueella.

Palautetapaamisessa käydään läpi tulosraportti sekä toimenpidesuositukset yhdessä asiantuntijan kanssa.

Henkilöstöä aktivoidaan suunnitelmallisesti yhdessä Buusti360 ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yli 50% kartoituspisteillä yritys ansaitsee Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka palkitaan näyttävästi joka vuosi Urheilugaalassa.

Yritysjohdon työkalu

Henkilöstöliikunnan nykytilan arviointiin
Suunnitelmalliseen henkilöstöliikunnan toteutukseen, johtamiseen ja seurantaan
Henkilöstön hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen
Työnantajamielikuvan parantamiseen

Sivusto: