Yhteistyössä

Miksi mukaan?

Henkilöstöliikunta on tiedolla johtamista.

Liikkuuko henkilöstönne terveytensä kannalta riittävästi? Kohtaavatko henkilöstöliikunnan tarpeet ja tavoitteet? Entäpä kohdentuvatko toimenpiteet ja liikuntaedut oikeaan kohderyhmään? Henkilöstöliikunta on tiedolla johtamista. Kuitenkin vain 9 % suomalaisista yrityksistä on määritellyt henkilöstöliikunnalle toimintasuunnitelman ja mitattavat tavoitteet.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on yritysjohdon aputyökalu suunnitelmalliseen henkilöstöliikunnan toteutukseen, johtamiseen ja seurantaan. Tavoitteena on, että toiminta on monipuolista, tuloksellista ja toimivaa ja erilaiset tarpeet ja työntekijäryhmät huomioonottavaa.

”Olemme tehneet pitkään työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan eteen. Vasta Suomen aktiivisin työpaikka -prosessin kautta saimme käsityksen tekemisestämme suhteessa muihin organisaatioihin, mikä auttaa meitä kohdentamaan ja mitoittamaan toimenpiteitä. Tärkeimpänä hyötynä prosessi toi esiin jatkosteppejä, joilla viedä tekeminen uudelle tasolle. Omin voimin olisimme päässeet kyllä eteenpäin, mutta nyt teimme aivan valtavan loikan.”

Lenni Laukkanen
Varatoimitusjohtaja
Otaverkko

Miksi työpaikkaliikuntaa kannattaa edistää?

Työpaikkaliikunnalla on vaikutuksia henkilöstön toimintakykyyn ja työhyvinvointiin. Terveyttä tukevalla liikkumisella voidaan hoitaa ja ehkäistä elintapasairauksia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä vähentää sairauspoissaoloja. Esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa liikkuvalla työntekijällä on vuodessa 4,5 sairauspäivää vähemmän kuin henkilöllä, joka liikkuu enintään kerran viikossa.

Monet liikkumisen hyödyt linkittyvät myös työssä jaksamiseen ja työtehoon muun muassa parantuneen unenlaadun ja palautumisen sekä kohonneen mielialan ja vireystilan kautta. Selvitysten mukaan onnellisuuden, moniarvoisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemukset lisääntyvät kunnon kohentuessa ja yhdessä liikkuessa. Myös sosiaalisen luottamuksen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen kasvaa työyhteisöissä

Sponsor Insightin (2020) tekemän selvityksen mukaan 81 % työikäisistä kokee, että työnantajan satsaukset hyvinvointiin ovat tärkeäitä, 84% arvostaa työnantajia, jotka satsaavat työhyvinvointiin ja 75% kokee, että työskentely työhyvinvointiin kiinnittävässä yrityksessä parantaa elämänlaatua.

Olympiakomitean Henkilöstöliikuntabarometrin mukaan työntekijät pitävät työnantajan panostuksia liikuntaan ja hyvinvointiin arvokkaana.

– 81% työntekijöistä kokee henkilöstöliikunnan edistävän työkyvyn ja ‐vireen ylläpitämistä

– 77% työntekijöistä kokee henkilöstöliikunnan edistävän henkilöstön työhyvinvointia

– 67% työntekijöistä kokee henkilöstöliikunnan edistävän työpaikan tuottavuutta ja taloudellista tehokkuutta

– 52% työntekijöistä kokee, ettei henkilöstöliikunta oteta riittävästi huomioon johtamisessa ja henkilöstöhallinnossa

Urheilun ja liikunnan asiantuntijuus työelämän käyttöön

Liikkumattomuus haastaa yksilöiden hyvinvointia ja työyhteisöiden suorituskykyä. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun tavoitteena on vastata haasteeseen ja lisätä liikettä suomalaisilla työpaikoilla. Työntekijöiden hyvinvointi lisää työn tuottavuutta ja terveyden ylläpitäminen tuo säästöjä. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun toteutuksesta vastaa liikunnan aluejärjestöjen Buusti360 - työhyvinvointi palvelu.

Videoilla Suomen Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson avaa tarkemmin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitusta. Miksi kartoitus kannattaa tehdä? Mitä kartoitus sisältää? Mitä kartoituksen jälkeen?

Miksi kartoittaa?

Katso video

Kartoittamisen hyödyt

Katso video

Lisätään liikettä suomalaisille työpaikoille

Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiisti liikunnallisesti aktiiviset. Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Yksittäisillä irrallisilla toimenpiteillä tai pelkällä taloudellisella tuella tuloksia ei saada aikaan. Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen avulla selvitätte työpaikan henkilöstöliikunnan tämän hetkisen tilanteen ja saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset sekä asiantuntijan tuen.

Katso videoilta Suomen Aktiivisin Työpaikka -finalistien tunnelmia vuoden 2019 Urheilugaalasta ja kuule artistien, kuten Cheekin, Juha Tapion ja Maria Ylipään vinkit omaan hyvinvointiin. Mika Poutala kertoo myös videolla, mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan paremmin työelämässä.

Finnair - Vuoden aktiivisin työpaikka 2019

Katso video

Lisää liikettä työpaikoille

Katso video

Artistien vinkit hyvinvointiin

Katso video

Mitkä asiat auttavat jaksamaan työelämässä

Katso video

Osallistuminen kannattaa

Osallistuminen kertoo aidosta halusta kehittää työntekijöiden hyvinvointia liikunnan avulla. Osallistumalla Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun työpaikka saa kattavan palauteraportin kartoituksesta. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset perustuen henkilöstöliikunnan yhdeksään hyvään käytäntöön. Tämän jälkeen järjestetään palautetilaisuus, jossa asiantuntija auttaa raportin tulkinnassa ja opastaa kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Palautteiden antajina sekä apuna toimenpiteiden suunnittelussa toimivat Buusti360 asiantuntijat.

Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti

Mikäli yritys saa yli 50 % kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta ja näin myös mahdollisuus osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on hyvä työpaikan liikuntaohjelman arviointityökalu, joka kannattaa tehdä säännönmukaisesti joka toinen vuosi. Sertifikaatti on voimassa myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme voittajaehdokasta valitsee Olympiakomitean muodostama liikunta- ja työelämätoimijoista koostuva asiantuntijaraati. Voittajan valitsee digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati, joka koostuu noin 350 jäsenestä. Vuosittaisen kilpailun voittaja palkitaan näyttävästi Urheilugaalassa.

Tiedätkö miten teidän työpaikallanne liikutaan? Älä arvaile, vaan kartoita.

Sivusto: