Miksi mukaan?

Urheilun ja liikunnan asiantuntijuus työelämän käyttöön

Suomalainen työelämä on valtavassa murroksessa. Tarvitsemme tekoja paremman työelämän puolesta. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun tavoitteena on vastata haasteeseen ja lisätä liikettä suomalaisille työpaikoille. Työntekijöiden hyvinvointi lisää työn tuottavuutta ja terveyden ylläpitäminen tuo säästöjä. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun toteutuksesta vastaa Olympiakomitea yhdessä kumppaneittensa ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Videoilla Suomen Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson avaa tarkemmin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitusta. Miksi kartoitus kannattaa tehdä? Mitä kartoitus sisältää? Mitä kartoituksen jälkeen?

Lisätään liikettä suomalaisille työpaikoille

Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiisti liikunnallisesti aktiiviset. Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Yksittäisillä irrallisilla toimenpiteillä tai pelkällä taloudellisella tuella tuloksia ei saada aikaan. Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen avulla selvitätte työpaikan henkilöstöliikunnan tämän hetkisen tilanteen ja saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset sekä asiantuntijan tuen.

Katso tunnelmia vuoden 2018 gaalasta ja millaisia hyvinvointivinkkejä oman ja työyhteisön arkeen antavat Cheek, Juha Tapio, Maria Ylipää, Mira Potkonen, Virpi Sarasvuo, Eva Wahlström ja Niklas Räsänen. Mukaan kisaan omilla esimerkeillään kannustavat Fortumin Pekka Lundmark, Wärtsilän Jaakko Eskola ja Rantalaisen Laura Iivonen.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Suosittelemme kartoitusta yli 30 henkilöä työllistäville organisaatioille. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta.

  • Liikunnan asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

Osallistuminen kannattaa

Osallistuminen kertoo aidosta halusta kehittää työntekijöiden hyvinvointia liikunnan avulla.

Osallistumalla Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun työpaikka saa kattavan palauteraportin kartoituksesta. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset perustuen henkilöstöliikunnan yhdeksään hyvään käytäntöön. Tämän jälkeen järjestetään palautetilaisuus, jossa asiantuntija auttaa raportin tulkinnassa ja opastaa kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Palautteiden antajina sekä apuna toimenpiteiden suunnittelussa toimivat Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen ja yhteistyökumppaniemme asiantuntijat.

Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti

Mikäli yritys saa yli 50 % kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta ja näin myös mahdollisuus osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on hyvä työpaikan liikuntaohjelman arviointityökalu, joka kannattaa tehdä säännönmukaisesti joka toinen vuosi. Sertifikaatti on voimassa myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme voittajaehdokasta valitsee Olympiakomitean muodostama liikunta- ja työelämätoimijoista koostuva asiantuntijaraati. Voittajan valitsee digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati, joka koostuu noin 350 jäsenestä. Vuosittaisen kilpailun voittaja palkitaan näyttävästi Urheilugaalassa.