Yhteistyössä

Aktiivinen arki työyhteisössä tasapainottaa päätetyöarkea

Rekrytointipalveluita tarjoava aTalent Recruiting on selvittänyt henkilöstönsä fyysisen työhyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita. Yrityksen työntekijät tekevät staattista päätetyötä ja istumistunteja kertyy työviikon aikana paljon.

“Tarve tukea työhyvinvointia systemaattisemmin on tullut kasvun myötä”, toteaa Laura Isosomppi, Team Lead & Recruitment Manager. “Olemme kasvaneet viimeisten kahden vuoden aikana noin 70 prosenttia henkilöstömäärässä. Pienessä yrityksessä johto on hyvin lähellä työntekijöitä, ja sisäiset käytännöt joustavia, mutta kun toiminta kasvaa myös työhyvinvointiin tulee kiinnittää uudella tapaa huomiota. Halusimme löytää kipupisteemme ja vahvuutemme.”

Yhtenä selvitysvälineenä yritys on käyttänyt Olympiakomitean Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitusta. Se on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta, jotka kattavat esimerkiksi työpaikan liikunnan aseman, johtamisen ja resursoinnin sekä työterveyshuoltoyhteistyön.

”Teimme selvityksen työsuojelutoimikunnan kanssa”, kertoo Laura. ”Kartoitus on kattava, joten käytimme siihen melko paljon aikaa. Muutamia tarkennuksia kysyimme johtoryhmältä. ”

Selvityksen tulokset vastasivat pitkälti Lauran ja muiden työsuojelutoimikunnan jäsenten odotuksia.

“Tiesimme jo entuudestaan, että meillä on aktiivinen porukka ja sisäinen viestintä toimii. Työntekijät järjestävät itse paljon liikunta-aktiviteetteja yhdessä. Liikunta-aktiviteettien ei aina tarvitse tulla johdolta, vaan meidän riveistämme löytyy paljon työntekijöitä, jotka haluavat vetää esimerkiksi joogaa tai juoksuharjoituksia muille. Työtiloissa pyrimme huolehtimaan, että työntekijöillä on mahdollisuus vaihtaa työpistettä ja työasentoa monipuolisesti istuma- ja seisomatyötä vaihdellen.”

Myös kehityskohtia löytyi. Tehtyjen selvitysten pohjalta aTalent Recruitingilla lähdettiin tekemään hankesuunnitelmaa, jossa nostettiin esille aktiivisen arjen toimintatavat ja miten työntekijöitä voi kannustaa siihen.

“Kartoituksessa tuli vastaan monta asiaa, joita emme itse olisi osanneet edes ajatella. Niiden pohjalta on ollut hyvä laatia suuntaviivoja jatkolle.”

Sivusto: