Yhteistyössä

Buusti360-verkoston katseet kohti vuotta 2022

Talven koittaessa ja koronapandemian jatkuessa olemme kääntämässä katseita vuodelle 2022. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellista aikaa ja olemme tehneet suunnitelmia, muuttaneet tehtyjä suunnitelmia ja useimmiten myös joutuneet perumaan suunniteltuja tilaisuuksia. Tilanteen pakottamana ja osittain myös tilanteen ansiosta työelämän toimijat ovat miettineet uusia ratkaisuja, toteutusmalleja ja ottaneet suorastaan digitaalisia loikkia. Näin on käynyt myös Buusti360-verkostolle, eli liikunnan aluejärjestöjen ammattilaisille.

Olemme toimineet jo vuosia ihmisten parissa mitaten kehonkoostumusta, ohjaten liikunnallisia tuokioita, järjestäen tapahtumia, toteuttaen liikuntaneuvontaa sekä kehittäen yritysten henkilöstöliikuntaa. Osan toiminnoista olemme pystyneet toteuttamaan etäyhteyksien kautta, mutta myös me kaipaamme vuorovaikutusta, ihmisten kohtaamista, läsnäoloa ja yhteenkuuluvaisuutta. Ihmisen hyvinvointia ja työhyvinvointia voi toki edistää etänä, mutta ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, katsekontakti ja yhteinen tekeminen on aidointa silloin, kun olemme yhdessä ja samassa paikassa, ilman rajoitteita, ilman pelkoa sairastumisesta koronaan tai ilman kasvomaskien tuomaa epämukavuutta. Odotamme siis vuodelta 2022 paljon.

Syksy 2021 on ollut webinaarien syksy. Sähköpostiin on kilahtanut päivittäin kutsuja maksuttomiin ja maksullisiin webinaareihin. Buusti360-verkoston webinaarisarja käsitteli muutoksen merkitystä hyvinvoinnin kannalta, omien valintojen merkitystä uneen sekä mittaamisen vaikutuksia palautumisen arviointiin. Anti on ollut monipuolista ja osallistujat ovat varmasti saaneet lisää omaan tieto- ja osaamispankkiinsa. Toivotaan, että nämä saadut opit ovat siirtyneet myös käytännön toiminnaksi, sekä oman että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Myös Liikkuva aikuinen -ohjelman ETUKENO-webinaarit olivat mielenkiintoisia. Viimeisin kokosi yhteen hybridityön vaikutuksia. Etä- ja hybridityön aikana työhyvinvoinnin johtaminen on yrityksille haasteellista, etenkin jos osa työyhteisön jäsenistä on suorittavan työn luonteen vuoksi lähityössä ja osa henkilöstöstä on etätöissä. ETUKENO-webinaarissa oli koottu hybridityön plussia ja miinuksia, joissa selkeinä positiivisina asioina nousi esille työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, työmatkojen väheneminen, ajankäytön hallinnan paraneminen ja päivien vapaampi suunnittelu. Nämä edellä mainitut plussat antavat mahdollisuuden lisääntyneelle liikunnalle ja joka tämän on hyödyntänyt, on tehnyt mahtavan valinnan oman hyvinvointinsa hyväksi. Vaikutukset näkyvät mm. parempana työvireytenä, unen laatuna ja palautumisena. Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on nimittäin tutkitusti merkittäviä positiivisia vaikutuksia uneen ja palautumiseen sekä työkykyyn.

Hybridityöllä on ollut myös negatiivisia vaikutuksia. Heikomman työergonomian ja vaikeutuneen viestinnän lisäksi miinuksena nostettiin ETUKENO-webinaarissa esille vuorovaikutuksen puutteeseen liittyviä seikkoja. Yhteisöllisyys ja sitoutuminen yritykseen kärsii, ei näe ihmisiä eikä ole ketään keneltä kysyä apua. Tällä on suuri vaikutus työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja työssä jaksamiseen. Yrityksen tulisikin miettiä sopivia ratkaisuja jo nyt, koska epävarmuus pandemian etenemisestä jatkuu ja toimenpiteitä kannattaa ottaa käyttöön välittömästi, eikä vasta sitten, kun pandemia on ohitse.

Buusti360-verkosto on aidosti valtakunnallinen kumppani, jonka puoleen kannattaa kääntyä työhyvinvointiin ja henkilöstöliikuntaan liittyvissä asioissa. Olemme koulutettuja ammattilaisia, joiden vahvuutena on kyky reagoida muutoksiin ja osaamisemme mahdollistaa palveluiden räätälöinnin joustavasti tilaajan tarpeiden mukaisesti. Meidän tahtomme on edistää työyhteisön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla innovatiivisesti, innostavasti ja aktivoivasti. Meiltä saa palveluita etänä sekä koronaturvallisesti paikan päällä toteutettuna. Meidät voi tilata pitämään taukoliikuntatuokioita Teams-kokouksien yhteyteen ja toteutamme hyvinvointiluentoja tai vaikka hyvinvoinnin check-listauksia etänä. Myös henkilöstöliikunnan kehittämistoimia voidaan hyvinkin suunnitella Teamsin välityksellä.

Se, mitä nyt voitte jo aloittaa, on tauottaa omaa työtä aktiivisella liikkeellä, nousta jalkeille (etä)kokouksien aikana, juoda kahvit seisten, jumpata tai venytellä webinaarien aikana sekä nostaa se ala-asentoon unohtunut sähköpöytä ylös säännöllisin ajoin. Muistetaan myös riittävä fyysinen aktiivisuus vapaa-ajalla, tehdään hyviä valintoja aterioiden yhteydessä, nukutaan riittävästi ja nautitaan sosiaalisesta elämästä siten, kun se pandemian aikana on mahdollista. Jos olet esimiesasemassa, sinun tehtäväsi on kannustaa ja mahdollistaa työyhteisöäsi aktiiviseen työpäivään ja laadukkaaseen arkeen. Ei anneta koronan kurittaa meitä, vaan jatketaan kohti hyvinvoivaa vuotta 2022.

Aktiivista loppuvuotta toivottaa Liikunnan aluejärjestöjen Buusti360-verkosto

Maksuttomat ETUKENO-webinaarit ovat katsottavissa osoitteessa: https://liikkuvaaikuinen.fi/etukeno-verkkotapahtumat/

Sivusto: