Yhteistyössä

Jaksaminen ja palautuminen nilkuttavat työssä, mikä avuksi?

Varhaiskasvatuksen yksiköissä työssä jaksamisen edistämiselle on selkeä tilaus ja tarve, tietää Keski-Suomen Liikunnan aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön on ottanut huomaansa Vape-niminen hanke, jossa on mukana neljä kaupunkia eli Mikkeli, Raisio, Keuruu ja Jyväskylä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva Likes.

Hankkeen lopputuloksena pitäisi olla ratkaisumalleja sekä kaupunkikohtaisia käytäntöjä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Jotain pitää tehdä

Keväällä mitattiin henkilöstön fyysisen kunnon lähtötasot kaikissa hankkeeseen osallistuvissa yksiköissä. Mittauksiin osallistui 300 henkilöä.

Tekemistä riittää, sillä kehon kuntoindeksi oli huolestuttavalla tasolla 46 prosentilla osallistujista ja myös itsearvioitu uupumus oli mittauksiin osallistuneiden keskuudessa suurempi kuin vertailuaineistossa.

Mittaustulokset sekä mittausten yhteydessä henkilöstön raportoimat kokemukset työssä jaksamisen haasteista olivat linjassa keskenään.

Keski-Suomen Liikunnan aikuisliikunnan kehittäjän Jyrki Saarelan mielestä liikunta on syytä ottaa osaksi työpaikkojen henkilöstöstrategioita, sillä johdon ja esihenkilöiden rooli hyvinvoinnin johtamisessa on keskeinen.

– Johdon tuki henkilöstölle, selkeät roolit ja kaikkien tiedossa olevat toimenpiteet luovat hyvän pohjan henkilöstön hyvinvoinnille, Saarela sanoo.

Valoisa uutinen on se, että Vape-hankkeessa johtamistoimien kehittäminen on osa kokonaisuutta.

Työkaluja löytyy

Mikä siis avuksi?

Työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden suunnittelussa otettiin käyttöön Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus, joka tehtiin syyskuussa.

Kunnat ja yksiköt kokoontuivat työpajoihin, joiden vetäjänä toimi henkilöstötuottavuuden tutkija ja kehittäjä, tohtori Ossi Aura, joka on ollut koostamassa myös henkilöstöliikunnan barometria.

Työntekijän fyysisen kunnon positiivista kehitystä voidaan tukea monin tavoin. Tällaisia ovat esimerkiksi työmatkaliikkumisen mahdollisuudet, liikuntasetelit tai työyhteisön omat liikuntaryhmät. Lisäksi arjen aktivoimisella ja hyötyliikunnalla voidaan parantaa palautumista, kuten jaksamiselle äärimmäisen tärkeää laadukasta unta.

– Lisäämällä liikettä arkeen voidaan lisätä myös työyhteisöissä tärkeää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Samalla varhaiskasvatusyksikön arki ja opetussuunnitelma voivat tuottaa liikunnallisuuden kautta väriä ja elämyksiä sekä lapsille että aikuisille, Jyrki Saarela sanoo.

Lue lisää hankkeesta: Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape)

Liikunnan aluejärjestöt ympäri Suomen tarjoavat tukea työyhteisöliikunnan kartoitukseen Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -kartoituksella. Lue lisää täältä.

Sivusto: