Yhteistyössä

Kiilto Oy on Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016

Vuosittain jaettavalla Suomen Aktiivisin Työpaikka tunnustuksella halutaan edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria osana työhyvinvointia. Vuodesta 2006 alkaen jaettu tunnustus viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016 tunnustuksen saaja on Kiilto Oy.

Kiilto Oy on Tampereella vuonna 1919 perustettu perheyritys, joka on laajentunut noin 800 työntekijän kansainväliseksi Kiilto Family -konserniksi. Tunnustuksen myöntämisperusteissa kiitettiin perheyrityksen kestävää liikuntamyönteistä arvopohjaa, joka on mahdollistanut vastuullisen työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan kehittämisen ja toteuttamisen.

– On selvää, että jokaisen tulee huolehtia henkilökohtaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta yrityksen vastuulla on huolehtia hyvistä työn tekemisen olosuhteista. Vastavuoroisuus ja vastuullisuus korreloivat suoraan tuloksellisuuteen, toteaa henkilöstöjohtaja Antti Uski.

Kiillossa on kiva olla

Henkilökuntaan kuuluu työntekijöitä, jotka tekevät koko elämäntyönsä Kiillossa. Vuodesta 1995 Kiilto Familyn palveluksessa työskennellyt konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi kertoo henkilöstöliikuntamuotojen seurailleen ajan kulkua.

– 70- ja 80-luvulla Kiillon Kuntoilijoiden järjestämät liikuntatapahtumat ja urheilukisat ovat muokkautuneet nykyiseksi Tykki-tiimin suunnittelemaksi ja koordinoimaksi systemaattiseksi työhyvinvointitoiminnaksi. Perinteikkyyttä kuvaa silti hyvin esimerkiksi se, että ainakin niin kauan kuin itse olen ollut täällä töissä – ja yhä edelleen – Kiillolla on omia liikunta- ja pelivuoroja kotikunta Lempäälän jäähallissa ja lähikoululla.

Suuri ryhtiliike työhyvinvointitoiminnassa toteutettiin 2010-2011.

– Jäsensimme työhyvinvointiohjelman viiteen osa-alueeseen, jotka ovat liikunta, työyhteisö ja työympäristö, oma terveys ja toimintakyky, osaaminen ja johtaminen. Kaikille osa-alueille luotiin omat mittarit, jotka mahdollistavat seurattavuuden, ja joiden tulokset kiistatta kiinnostavat myös johtoa, sanoo Uski.

Liikunta-osion kehittämisessä ja arvioinnissa keskeinen työkalu on Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus, jota hyödynnetään konsernin yrityksistä Kiilto Oy:ssä ja KiiltoClean Oy:ssä.

– Yhdeksän osa-aluetta kattavan kartoituksen avulla toimintaa on kehitetty johdonmukaisesti ja vuodesta 2009 kahden vuoden välein tehtyjen arviointien tulokset ovat parantuneet joka kerta. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä onnistuneesti oikeiksi kehityskohteiksi valitut käytännön toimenpiteet, että jatkuvasti lisääntynyt mielenkiinto asiaa kohtaan, tarkentaa Uski.

Kiilto Familyn HR-strategiassa työhyvinvointi on määritelty strategiseksi johtamisen välineeksi. HR-toiminnon lisäksi strategiassa on kuvattu mm. johdon, esimiesten ja työntekijöiden roolit työhyvinvoinnin edistämiseksi.

– Meillä ylin johto pitää henkilöstön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää työhyvinvointitoimintaa keskeisenä sisäisen ja ulkoisen työantajakuvan johtamisen välineenä, toteaa Uski.

Liikuntamyönteinen ilmapiiri kannustaa aktiivisuuteen

Yrityksen johdosta välittyvä aktiivinen elämäntapa ja liikuntamyönteinen ilmapiiri jalkautuvat arjen toimintaan johdon esimerkin tuella.
Myös työhyvinvointitoimintaa koordinoivassa Tykki-tiimissä on mukana johdon edustaja. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ja ennakoivan työhyvinvointitoiminnan suunnittelu.
– Työhyvinvoinnin kustannukset ovat vain murto-osa verrattuna mahdollisiin työkyvyttömyydestä aiheutuneisiin kustannuksiin, perustelee Uski. Pyrimme kehittämään kokonaisuuksia, joiden avulla olemme paremmin kiinni nimenomaan hyvinvoinnin hoitamisessa. Esimerkiksi työterveyshuollon joka syksy suorittamien kuntotestausten yhteyteen voidaan liittää esimerkiksi liikkuvuuskartoitus.

Paljon innostetaan työaikaiseen aktiivisuuteen.

– Harvoin meillä ihan koko työpäivää istutaan, toteaa Niemi. Esimerkiksi toimistotyössä on sähkösäädettävät työpöydät työasentojen vaihtelemiseksi ja pitkiä paikallaan oloja katkaistaan lisäksi taukoliikunnalla. Ehdottoman tärkeitä ovat liikunta-aktivaattorit, jotka oman työnsä ohella tsemppaavat työkavereita eri tavoin. Heidän työnsä on todella arvokasta niin me-hengelle kuin fyysisen aktiivisuuden esillä pysymiselle arjessa.

Myös Uski kiittelee, kuinka hienoa on löytää työyhteisöstä luontaisesti liikkumisesta ja muiden kannustamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

– Pyrimme pitämään heistä huolta tarjoamalla koulutusta ja yhteisöllistä tukea oman kiinnostuksen toteuttamiseen.

Muita henkilöstöliikuntaohjelmaan kirjattuja aktivointitoimenpiteitä tänä vuonna ovat mm. työpäivän aikaista aktiivisuutta edistävä Liiketoimintaa-kampanja, työmatkapyöräilykampanja sekä monipuolinen vapaa-ajan harrastustoiminnan tarjonta.

Tuloksellisuutta, jaettua hymyä ja ajatusten kirkkautta

Suomen Aktiivisimman työpaikan 2016 terveiset pähkinänkuoressa:

  • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisella on selvä yhteys tuloksellisuuteen.
  • Aktiivinen henkilöstöliikunta lisää yhteenkuuluvuutta ja luo positiivista yrityshenkeä. ”On suuri merkitys ilmapiirille, löydätkö työkavereiden kanssa työn lisäksi muutakin yhteistä.”
  • Työhyvinvointi on yksinkertaisimmillaan hymyä ja ajatusten kirkkautta. ”Maanantaina esimiespäivässä puolentoista minuutin taukojumppa nosti heti fiiliksen ylös.”
  • Pitkäkestoinen ja systemaattinen työ palkitaan.

Lisätietoja
Olympiakomitea, työyhteisöliikunnan asiantuntija Satu Ålgars, puh. 050 583 1696, projektipäällikkö Ahti Romo, puh. 040 5544 647
Kiilto Family Oy, konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi, puh. 040 7118169

Kuva: Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016 tunnustuksen vastaanottivat 8.2.2017 Kiilto Oy:n henkilöstöjohtaja Antti Uski ja konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -tunnustus perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n käynnistämään Active Workplace -ohjelmaan ja henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus -työkalun avulla. Hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta yritykselle myönnetään Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti, joka oikeuttaa osallistumaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun. Kartoitusta toteuttavat liikunnan aluejärjestöt ja vuosittaisen tunnustuksen saajan valitsee Olympiakomitean koordinoima henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati.

Aiemmat tunnustusten saajat:
2006 Posti Oyj – 2007 UPM Raflatac Oyj – 2008 Sampo Pankki Oyj – 2009 Lemminkäinen Oyj – 2010 Steveco Oy – 2011 Puolustusvoimat – 2012 HUS-konserni – 2013 Best-Hall Oy – 2014 Siimapuiston päiväkoti – 2015 Osuuskauppa Suur-Savo

Sivusto: