Yhteistyössä

Kunnon tekemistä Buustilla

On harmaa lokakuinen päivä, kun Lounea Yritysratkaisut Oy Kajaanin toimipisteen aluepäällikkö Ilkka Malinen miettii, mitä voisi tehdä työyhteisönsä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Meneillään työyhteisössä on muutoksen tuulet, sillä hetkeä aikaisemmin Canoramana toiminut yritys siirtyi yritysoston myötä osaksi isompaa konsernia. Erilaisia yritysten ICT-ratkaisuja ja palveluja tarjoavalle yritykselle on luontevaa lähteä miettimään työhyvinvoinnin kehittämistä yhteistyökumppaneiden kautta. Jo pitkään yrityksen yhteistyökumppaneihin on kuulunut Kainuun Liikunta ry, joka on yksi 15 Buusti360 -ohjelman hyvinvointipalveluja tuottavasta aluejärjestöstä.

Louneassa haluttiin selvittää työntekijöiden kuormitusta sekä palautumisen määrää niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tähän luonteva työkalu löytyi Firstbeat-hyvinvointianalyysista. Mittauksen avulla jokainen Kajaanin toimipisteen työntekijä sai lisätietoa arkeen ja vapaa-aikaan vaikuttavista asioista, ja tämän avulla pystyttiin muuttamaan työntekemistä henkilökohtaisella tasolla. Mittaus mahdollisti myös tarkemman elintapojen tarkastelun, koska jokaisen työntekijän kohdalla palautteeseen käytettiin aikaa reilusti ja se toteutettiin henkilökohtaisesti. ”Hyvinvointianalyysin vaikutukset ovat olleet positiivisia. Mittauksesta saatu data on vahvistanut omia ajatuksia sekä kumonnut olettamuksia”, toteaa Malinen.

Palautteen jälkeen jokainen työntekijä asetti itselleen henkilökohtaisen tavoitteen, jonka toteutumista tarkasteltiin myöhemmin asiantuntijan kanssa. Mittausten ja palautteen jälkeen on selvästi havaittavissa liikunnallisen aktiivisuuden lisääntymistä sekä muutosta niin ruokailu- kuin palautumistottumuksiin. ”Mittausten jälkeen palautumisen tarpeen tunnistaminen on huomioitu paremmin”, Ilkka Malinen sanoo.

Työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti työyhteisölle järjestettiin tyhy-päivä, joka perinteistä poiketen toteutettiin yleisurheilukentällä. Kouluaikojen muistot yleisurheilusta eivät välttämättä kaikilla ole niitä kultaisimpia, mutta tällä leikkimielisellä kisailulla höystetty ”yleisurheilukoulu” sai osallistujilta erittäin hyvän vastaanoton.

Jatkossa työhyvinvoinnin kehittäminen kuuluu olennaisena osana Lounea Yritysratkaisut Oy:n Kajaanin toimipisteen toimintasuunnitelmaan. ”Buusti360-ohjelman avulla pyritään löytämään tasapaino liikunnan, työntekemisen sekä palautumisen suhteen myös jatkossa”, Malinen tuumaa.

Sivusto: