Yhteistyössä

Liikkuvan työelämän uusissa suosituksissa on kolme tasoa – millä tasolla sinun työyhteisösi on?

Uudet liikkuvan työelämän suositukset auttavat työnantajaa suunnittelemaan satsauksiaan henkilöstöliikuntaan.

Henkilöstöliikunnan barometrin pohjalta on tehty työnantajille suunnatut liikkuvan työelämän suositukset.

Kolmiportaiset suositukset auttavat työnantajaa suunnittelemaan, kuinka paljon organisaatio haluaa satsata henkilöstöliikuntaan.

Suositusten ensimmäinen taso on hyvä perustaso, joka aktivoi henkilöstöä käyttämään liikuntapalveluja. Liikunta kuuluu henkilöstöetuihin, minkä ohella tarjolla on liikuntaan aktivoivia tiloja ja välineitä. Lisäksi palveluista viestitään henkilöstölle. Työnantajalle ratkaisut ovat selkeitä ja usein helposti toteutettavissa. Etätyö ja työn luonne kannattaa huomioida ratkaisuissa.

Tasolla 2 liikunta kuuluu myös työpäivän lomaan, ja liikunnallisilla teoilla ja tauoilla tuetaan palautumista, vireystilaa ja jaksamista. Ratkaisuilla parannetaan henkilöstön työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että yhä useampi osallistuisi liikuntatarjontaan. Tasolla 2 on tärkeää, että henkilöstöliikunnasta laaditaan suunnitelma.

Tasolla 3 liikunta kuuluu strategiaan.

Kun liikunta on mukana strategiassa, se lisää organisaation aineetonta pääomaa. Tämä tarkoittaa, että yhteisöllisyys, ilmapiiri ja tuottavuus lisääntyvät ja työnantajakuva paranee. Tällöin saavutetaan liikunnan tuomien henkilökohtaisten työkyky-, terveys- ja hyvinvointihyötyjen lisäksi työyhteisöhyötyjä.

Tasolla 3 työhyvinvointia johdetaan, mikä tarkoittaa sitä, että johtaminen on ihmislähtöistä, henkilöstöä osallistetaan johtajavetoisuuden sijaan, esihenkilöitä valmennetaan ja työhyvinvoinnin edistäminen on suunnitelmallista. Johtamisen tyylillä on yhteys siihen, kuinka paljon henkilöstöliikuntaa tarjotaan ja kuinka aktiivisesti työntekijät siihen osallistuvat.

Lue lisää: https://liikkuvatyoelama.fi/liikkuvan-tyoelaman-suositukset/

Oman työyhteisösi henkilöstöliikunnan tilan voit selvittää SAT-kartoituksella, hyödynnä nyt kampanjamme! (klikkaa tästä tai  kuvaa ja pääset osallistumaan)

Sivusto: