Yhteistyössä

Oodi henkilöstöliikunnalle

 

Helsingin keskustakirjasto Oodin Maijansaliin kokoontui 29.1.2020 suuri joukko tiedonjanoisia kuulemaan, miten saada yritysten henkilökunta liikkumaan enemmän – ja voimaan paremmin. Olympiakomitean järjestämässä tilaisuudessa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun finalistit esittelivät konkreettisia esimerkkejä toimivista henkilöstöliikunnan ratkaisuista.

Tilaisuuden aluksi Suomen Aktiivisin Työpaikka -ohjelman projektipäällikkö Jesse Kaarna esitteli Olympiakomitean roolia Suomen urheilun ja liikunnan kattojärjestönä ja koko kansan liikuttajana. Olympiakomitea seuraa myös henkilöstöliikunnan tilanteen kehittymistä kahden vuoden välein toteutettavan henkilöstöliikuntabarometrin avulla.

Vähemmän istumista, enemmän liikettä

Uusimman henkilöstöliikuntabarometrin (2019) mukaan ja istumisen vähentämiseen kiinnitetty huomiota jo yhdeksässä kymmenestä (91 %) työpaikoista, joissa tehdään istumatyötä. Työpäivän aikaisen liikkumattomuuden haitoista on puhuttu paljon, joten säädettävät työpöydät, taukoliikunta ja kävelypalaverit ovat jo monen istumatyöläisen arkea.

Mikä sitten motivoi liikkumaan? Yhteisöllisyys on yksi monista liikkumaan motivoivista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan joka viides olisi valmis lisäämään liikuntaa, jos työkaverit pyytäisivät mukaan aktiviteetteihin tai työpaikalla olisi oma liikuntaporukka tai -kerho. Yhdessä liikkuminen on hauska tapa edistää yhteisöllisyyttä niin töissä kuin työpaikan ulkopuolella.

Vaikka henkilöstöliikunnan hyödyt tunnetaan ja tiedostetaan, puuttuu monesta organisaatiosta henkilöstöliikunnan toimintasuunnitelma, mitattavat tavoitteet ja niiden säännöllinen seuranta.

Finalistien vinkit

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme finalistia vuonna 2019 olivat Patentti- ja rekisterihallitus, Lidl ja Finnair. Kärkipaikan tiukassa kisassa vei paria viikko aikaisemmin Finnair, joka pääsi juhlimaan voittoa Urheilugaalassa.

Oodissa järjestetyssä paneelikeskustelussa kaikki finalistit pääsivät kertomaan omista hyvistä käytänteistään henkilöstöliikunnan kehittämisessä. Keskusteluun osallistuivat Katri Sjöberg Finnairilta, Tommi Juvenius Lidlistä sekä Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Kaikille finalisteille oli yhteistä suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen tekeminen. Organisaatiot ovat hyvin erilaisia, joten jokaisella on omat käytännön haasteensa henkilöstöliikunnan toteuttamisessa. Yhteiseksi huoleksi nousi passiivisten työntekijöiden saaminen liikkeelle. Patentti- ja rekisterihallituksessa yhdeksi keinoksi mainittiin mittaamisen hyödyntäminen: ”Joskus oma käsitys terveydentilasta ja kuntotasosta voi olla vääristynyt. Kun lähtötaso on selvitetty, voi olla helpompi motivoitua muutoksen tekemiseen.” Mantere totesi.

Liikuntahetki Cuckoo Workoutin tahtiin

Ensimmäisen paneelin jälkeen oppeja vietiin käytäntöön, kun Cuckoo Workout järjesti osallistujille yhteisen taukoliikuntatuokion. Liikuntahetki vedettiin Saranen Consultingin tiimin tekemän treenivideon tahtiin. Vaikka treenivideo ei ollutkaan aivan helpoimmasta päästä, kaikki tilaisuuteen osallistuneet olivat innolla mukana. Veera Lehmonen Cuckoo Workoutilta totesikin, että yhteisön painetta on helppo hyödyntää myös työpaikkaliikunnan toteutuksessa.

Pienestä liikkeelle

Aamupäivän toisessa paneelikeskustelussa Suomen Aktiivisin Työpaikka -ohjelman yhteistyökumppanit kertoivat palveluistaan ”Kuinka voimme olla avuksi” -teemalla. Keskustelussa olivat mukana Liisamari Kruger työeläkeyhtiö Elosta, Jaakko Kotisaari Fistbeatilta, Eetu Klingberg Eazybreakista, Veera Lehmonen Cuckoo Workoutilta sekä Jere Syvänne lääkärikeskus Aavan Virta-hyvinvointipalveluista.

Keskusteluissa nousi yhteisöllisyyden lisäksi esille eri toimijoiden välinen yhteistyö, datan hyödyntäminen, henkilöstöliikunnan taloudelliset hyödyt organisaatiolle sekä se, että henkilöstöliikunnan voi käynnistää pienilläkin teoilla. Kun kynnys on matala, se on helppo ylittää ja edetä pienin askelin kohti parempaa työhyvinvointia.

Top vinkit henkilöstöliikunnan edistämiseen:

– Henkilöstöliikunnan tavoitteiden kirkastaminen – mihin toiminnalla tähdätään?
– Toimintasuunnitelman ja/tai vuosikellon toteutus. Kun tiedetään mitä tavoitellaan, on helpompi määritellä toimenpiteet eri työntekijä- ja kohderyhmille.
– Henkilöstö mukaanottaminen suunnitteluun ja toteutukseen. SAT-finalisteilla todella hyviä kokemuksia Liikunta-aktivaattoreiden hyödyntämisestä.
– Rohkeus tehdä uudenlaisia kokeiluja ja myös luopua vanhoista toimintatavoista, jotka eivät tuota tulosta.
– Raportointi ja seuranta. Kuinka onnistuttiin, montako henkeä otti osaa tapahtumiin ja toimenpiteisiin? Mitä opittiin?


Organisaationne lähtötilanteen sekä apuja tuloksellisen ja monipuolisen henkilöstöliikunnan toteutukseen saat osoitteesta: www.suomenaktiivisintyopaikka.fi/miten-mukaan/

Sivusto: