Yhteistyössä

Pienia muutoksia, isoja terveyshyötyjä – Punkalaitumella rohkaistaan työikäisiä elämäntapamuutokseen

Punkalaitumella halutaan edistää työikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja työssä jaksamista. Tätä lähdettiin toteuttamaan hankkeella, jossa omien elintapojensa parantamisesta kiinnostuneet työikäiset saivat vinkkejä, apua ja ryhmätukea muutoksen käynnistämiseen.

Kunnassa käynnistettiin vuoden 2021 alkupuolella Terveyttä työikäisille -hanke, jonka tavoitteena oli lisätä vähän liikkuvien työikäisten liikkumista sekä saada heidät miettimään omaa terveyttään kokonaisuutena ja sen edistämistä.

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä perustettiin Puhti-ryhmä, johon otettiin mukaan 15 työelämässä mukana olevaa henkilöä.

Heitä kiinnosti omien elintapojen pohtiminen sekä toimintatapojen ja rutiinien kehittäminen. Jokainen osallistuja asetti itselleen oman tavoitteen jollakin hyvinvoinnin osa-alueella. Hanke antoi työkaluja tavoitteiden pääsemiseen.

Mittauksia, tietoiskuja ja ryhmävoimaa

Puhti-ryhmäläisille oli suunniteltu monipuolista toimintaa: mittauksia, luentoja, liikuntaa, eri teemaisia kokoontumisia ja ennen kaikkea vertaistukea ja sosiaalista toimintaa.

– Mittausten ja hyvinvointiluentojen toteuttamisesta otin yhteyttä Hämeen Liikuntaan ja Urheiluun, kertoo Punkalaitumen hyvinvointiohjaaja Ella Liimatainen.

– Heidän kanssaan sovittiin, että ryhmäläisille tehdään InBody-kehonkoostumusmittaukset hankkeen alussa ja toistamiseen sen loppupuolella sekä elintapaluentoja.

Puhti-ryhmäläisille toteutettiin kehonkoostumusmittaukset InBody-laitteella, joka onkin oiva apuväline ravintotottumusten, terveysliikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivointiin ja seurantaan. Tuloksista jokainen saa selkeän raportin oman kehon tilasta ja lisäksi raportin tulkintaa käytiin läpi yhteisellä luennolla.

– Palauteluennolla voidaan tarkemmin ohjeistaa, mihin kunkin on hyvä kiinnittää huomiota omissa tuloksissaan ja millaisin toimenpitein pääsee eteenpäin, kertoo HLU:n aikuis- ja terveysliikunnan asiantuntija Kaisa Björn.

Loppumittauksesta kukin sai vastaavan raportin. Tuloksia vertaamalla saattaa helposti havainnoida, millaisia muutoksia kehossa on mittausten välillä tapahtunut. Vaaka kertoo painon muutoksen, mutta InBodyllä pääsee pintaa syvemmälle oman kehon muutoksiin.

– Omien elintapojen muutokset voivat näkyä esimerkiksi lihas- ja rasvapitoisuuksien muutoksina, vaikka kokonaispaino pysyisi samana, jatkaa Björn.

HLU toteutti ryhmälle lisäksi hyvinvointiluentoja. Aiheina olivat ravitsemus, uni ja liikkuminen. Näiden aiheiden myötä ryhmä sai kattavan tietopaketin oman hyvinvoinnin edistämiseen ja paljon vinkkejä, joista kukin voi poimia itselle sopivimmat.

Pienilläkin elintapojen muutoksella saa jo nimittäin aikaan isoja terveyshyötyjä, vaikka aina niitä ei arjen kiireessä tule huomanneeksi.  Pienillä muutoksilla pääsee lisäksi helpommin liikkeelle, kuin täydellisellä muutoksella.

Yhteistä liikkumista ryhmällä olivat viikoittaiset aamulenkit, joille lähdettiin kello 7.30. Näille kukin osallistui omien aikataulujensa salliessa. Yhteinen, kalenteriin kirjattu aamukävely porukalla motivoi monesti paremmin liikkeelle kuin yksin lähteminen.

Yhteisiä kohtaamisia järjestettiin myös iltaisin, jolloin kokoonnuttiin erilaisten hyvinvoinnin teemojen merkeissä. Yhdellä kertaa perehdyttiin liikkuvuuteen, toisella taas perusvoiman kehittämiseen. Ryhmä teki myös lajikokeiluja ja tutustui porukalla muun muassa avantouintiin.

Nähdäänkö syksyllä?

Maksuttomaan ryhmään ilmoittautuneista iso osa pysyi mukana koko matkan. Aina ei ehtinyt mukaan, mutta seuraavalla viikolla taas paremmin.

– Tällaisesta ryhmästä oli iso apu, sen mukana ja innostamana alkaa tarkastella omaa hyvinvointia ja tehdä muutoksia omaan arkeen, totesi Ella Liimatainen.

– Alkujaankin tarkoitus oli saada ihmiset itse innostumaan omasta terveydestään, lisäämään liikkumista ja arvioida omia ruokailutottumuksia ja levon määrää.

Ryhmän toiminta päättyi ennen kesää. Uteliaana Liimatainen odottelee syksyn liikuntaryhmien käynnistymistä ja sitä, moniko Puhti-ryhmäläisistä innostuu jatkamaan liikkumista.

Lue lisää, miten Buusti360 voi tukea elämäntapamuutoksia sinunkin työpaikallasi.

Sivusto: