Yhteistyössä

Suomen Aktiivisin Työpaikka 2018 ehdokkaat on julkaistu

Suomen Aktiivisin Työpaikka palkitaan 17.1.2019 Urheilugaalassa.

Suomen Aktiivisin Työpaikka tunnustuksella halutaan edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria osana työhyvinvointia sekä tukea työyhteisöjen hyvinvointia terveyttä edistävän liikunnan keinoin. Vuodesta 2006 alkaen vuosittain jaettu tunnustus viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Vuoden 2018 Suomen Aktiivisin Työpaikka valitaan niistä työpaikoista, jotka ovat tehneet Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen kuluneen vuoden aikana.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnittelun arvioinnin tueksi. Työkalu perustuu tutkittuun tietoon, suosituksiin ja pitkään käytännön kokemukseen, jota työkalua käytettäessä on saatu. Kartoituksessa käydään läpi henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin perustuva yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Osallistuva yritys saa jokaisesta osa-alueesta pisteet välillä 0-100 sekä kokonaistuloksen, joka on kaikkien osa-alueiden keskiarvo.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme voittajaehdokasta valitsee Olympiakomitean muodostama asiantuntijaraati. Voittajan valitsee digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati, joka koostuu noin 400 jäsenestä.

Tänä vuonna kolme ehdokasta ovat aktiivisia yrityksiä, jotka esimerkillisesti kannustavat lisäämään liikettä arkeen ja huolehtivat työntekijöittensä päivittäisestä jaksamisesta. Ehdokkaat ovat Vakuutuskeskus, Nokia Oyj ja KiiltoClean Oy. Kaikilla ehdokkaille yhteistä on pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä myös uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikkeen lisäämisessä.

Lue lisää ehdokkaista.

 

Suomen Aktiivisin Työpaikka ehdokkaat

(satunnaisessa järjestyksessä)

Nokia Oyj

 

Nokia Oyj on teknologiayhtiö, jonka tuotteiden avulla ihmiset ja laitteet voivat olla yhteydessä. Nokia haluaa parantaa ihmisten elämää teknologian avulla. Nokia työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 6000 henkilöä ja pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Nokia liikuntaohjelman tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, terveyden edistäminen ja työuran pidentäminen sekä henkilöstön tuottavuuden lisääminen. Käytännön toimenpiteitä tehdään arkiaktiivisuuden lisäämisen, työmatkaliikkumisen ja sen tukemisen sekä tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistämisen eteen. Nokia kannustaa henkilöstöään työmatkaliikkumisessa, josta tunnustuksena mm. HSL:n ja Oulun Liikenteen Nokialle myöntämät Työmatkaliikkumisen Edelläkulkija 2018 -tunnustukset.

Yhteinen liikunta on tärkeä työpaikan yhteisöllisyyden edistäjä. Liikunnan ohella Nokialla keskitytään myös palautumisen ja unen laadun parantamiseen. Liikuntaohjelmasta vastaa henkilöstöjohtaja yhdessä työhyvinvointipäällikön ja henkilöstövakuutuksista vastaavan henkilön kanssa. Liikunnan edistämiselle on tehty toimintasuunnitelma, joka perustuu selvitettyihin tarpeisiin.

Nokian kaikilla toimipisteillä on omat kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat, joilla järjestetään arkipäivisin ohjattua ilmaista liikuntaa yli 30 tuntia viikossa. Nokialla on toiminnassa erilaisia kuntosaleilla järjestettäviä kursseja, esimerkiksi kuntostartteja, kahvakuulakursseja, nyrkkeilyä, juoksutekniikka ja pilates kursseja. Työantaja järjestää urheilupäivät joka paikkakunnalla ja tukee osallistumista erilaisiin liikuntatapahtumiin. Eri Nokian paikkakunnat järjestävät aktivointitapahtumia kuten porraspäivät ja kansalliset teemapäivät (esim. pyörällä töihin päivä). Nokia on osallistunut aktiivisesti myös erilaisiin pyöräilyn ja kävelyn edistämisen kehitystyöryhmiin ja tutkimushankkeisiin eri paikkakunnilla. Tämän lisäksi Nokia kannustaa erilaisin toimin työntekijöitä työpäivän aikaisen liikkeen lisäämisen muun muassa kävelypalaverein ja taukoliikuntaohjelmin. Erityistä tukea tarvitseville on saatavilla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestettyjä selkä-, niska- ja hartiaseudun, olkapää-, tuki- ja liikuntaelin ryhmiä sekä ennaltaehkäiseviä diabetesryhmiä. Paikkakuntakohtaisesti Nokialla on useita erilaisia harrastekerhoja, liikuntaryhmiä ja -kampanjoita kuten esimerkiksi Suomi 100 Olympialaiset, talvipyöräilykampanja, askelhaastepäivä ja SportFest kävely/hölkkä/juoksukampanja.

Liikuntaohjelman vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa mm. erilaisin terveys- ja liikunta-aktiivisuuskyselyin sekä kuntomittausten ryhmäraporttien perusteella. Nokian liikuntaohjelma on erityisen hyvin suunniteltu, liikuntatarjonta eri tasoisille liikkujille erittäin monipuolista ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistä.

KiiltoClean Oy

 

KiiltoClean Oy on Kiilto Family -konserniin kuuluva johtava suomalainen hygienia- ja puhtausratkaisujen toimittaja, jonka toimintaa ohjaa tärkein sidosryhmä, asiakkaat. KiiltoClean työllistää 290 ihmistä Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Yrityksen toimipaikat Suomessa ovat Turussa, Hankasalmella ja Helsingin Ruoholahdessa.

KiiltoCleanin henkilöstöliikuntatoiminnan tavoitteena on muun muassa henkilöstön työkyvyn sekä liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja ylläpitäminen, riskien hallinnan parantaminen, liikuntatarjonnan kohdistaminen kaikille eri liikunta-aktiivisuusryhmille, sisäisesti eheän ja aktiivisen työyhteisön rakentaminen ja positiivisen työnantajakuvan tukeminen. Kiilto Family -konsernin HR-johtaja vastaa työhyvinvointitoiminnasta. Liikuntaohjelmalle on tehty toimintasuunnitelma, joka perustuu muun muassa kyselytutkimuksella tehtyyn tarvekartoitukseen.

KiiltoCleanilla on useita omia viikoittaisia kuntoilu- ja liikuntavuoroja, kaikilla työntekijöillä on käytössä liikuntaetu ja tämän lisäksi työnantaja maksaa osallistumisen noin 15 nimettyyn kuntoilutapahtumaan. KiiltoClean järjestää myös omia liikunnallisia tapahtumia ja turnauksia. Työpaikan yhteisissä tilaisuuksissa on usein mukana jokin liikunnallinen osuus tai tietoisku. KiiltoClean on kouluttanut työntekijöistään erityisiä liikunta-aktivaattoreita, jotka tukevat muiden työntekijöiden liikunnan harrastamista ja viestivät työnantajan liikuntaryhmistä ja palveluista sekä muun muassa vetävät taukoliikuntaa. KiiltoClean on järjestänyt kaikille työntekijöille avoimia kuntotestejä säännöllisesti useita vuosia. Työpaikalla järjestetään useita erilaisia kampanjoita ja haasteita kuten arkiliikunta-, askeleet- ja työmatkaliikuntakampanja. Työnantaja järjestää säännöllisesti luentoja muun muassa liikunnasta, hyvästä ravitsemuksesta ja palautumisesta.

Liikunnasta vastaava ohjausryhmä seuraa toimintaa useiden eri mittareiden avulla kuten sairauspoissaolot, kuntotestien ryhmäraportit ja osallistuminen yrityksen tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin. KiiltoCleanilla on pitkät perinteet työpaikan liikunnan edistämisestä ja sen toiminta on monipuolista sekä monilla tavoin esimerkillistä.

Vakuutuskeskus

 

Vakuutuskeskus on neljän turvaavan vakuutuslajin osaamiskeskus ja yhteenliittymä. Sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Keskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa sekä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa jäsenyhtiöidensä yhteistyötä ja kansainvälisiä tehtäviä. Vakuutuskeskus työllistää 200 työntekijää ja yrityksen kotipaikkakunta on Helsinki.

Vakuutuskeskuksen liikuntaohjelman tavoitteena on saada henkilöstö liikkumaan aktiivisesti ja monipuolisesti. Yhdessä liikkuminen edistää työpaikan yhteisöllisyyttä ja Vakuutuskeskus haluaa auttaa jokaista työntekijää tunnistamaan omat liikkumisen tarpeensa ja löytämään itselleen sopiva liikkumisen muoto. Henkilöstöliikunnan käytännön suunnittelusta vastaa työsuojelupäällikkö yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa. Työpaikan liikunnan edistämiselle on oma suunnitelmansa ja se perustuu työsuojelutoimikunnan tarvearviointiin.

Vakuutuskeskus osallistuu aktiivisesti vakuutus- ja finanssialan urheiluseuran, VUFIN liikuntatapahtumiin. Kaikilla työntekijöillä on käytössä henkilökohtainen liikuntaetukortti ja tämän lisäksi työntekijät voivat osallistua ohjattuun joogaan työpaikan monitoimitilassa. Työpaikka osallistuu vuosittain Yritysmaratonviestiin, kilometrikisaan, voimavarapäivään ja porraspäiviin. Vakuutuskeskus järjestää säännöllisesti yhteisiä taukoliikuntahetkiä ja tukee myös omatoimista taukoliikuntaa eri keinoin. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työntekijöiden on mahdollista osallistua kuntotesteihin.

Vakuutuskeskus seuraa liikuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista useiden eri mittareiden avulla ja on muutenkin esimerkillinen työpaikka, jossa henkilöstön fyysinen aktiivisuus on otettu monipuolisesti huomioon.

Sivusto: