Yhteistyössä

Suomen Aktiivisin Työpaikka 2019 finalistit ovat nyt julkaistu!

Suomen Aktiivisin Työpaikka palkitaan 16.1.2020 Urheilugaalassa.

Suomen Aktiivisin Työpaikka tunnustuksella halutaan edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria osana työhyvinvointia sekä tukea työyhteisöjen hyvinvointia terveyttä edistävän liikunnan keinoin. Vuodesta 2006 alkaen vuosittain jaettu tunnustus viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Vuoden 2019 Suomen Aktiivisin Työpaikka valitaan niistä työpaikoista, jotka ovat tehneet Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen kuluneen vuoden aikana.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnittelun arvioinnin tueksi. Työkalu perustuu tutkittuun tietoon, suosituksiin ja pitkään käytännön kokemukseen, jota työkalua käytettäessä on saatu. Kartoituksessa käydään läpi henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin perustuva yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Osallistuva yritys saa jokaisesta osa-alueesta pisteet välillä 0-100 sekä kokonaistuloksen, joka on kaikkien osa-alueiden keskiarvo.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme finalistia valitsee Olympiakomitean muodostama asiantuntijaraati. Voittajan valitsee digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati, joka koostuu noin 400 jäsenestä.

Lue lisää ehdokkaista.


Suomen Aktiivisin Työpaikka finalistit

(satunnaisessa järjestyksessä)

LIDL

Päivittäistavarakauppaketju Lidl toimii Suomessa itsenäisenä tytäryhtiönä. Pääkonttori Espoon Niittykummussa, kolme jakelukeskusta ja yli 180 myymälää työllistävät Suomessa noin 5500 henkeä.

Lidl on tehnyt työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan eteen systemaattista ja määrätietoista kehitystyötä jo usean vuoden ajan. Johto on alusta asti sitoutunut pitkäjänteiseen prosessiin ja on mukana toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Henkilöstöliikunnan toimintamallin läpikäynti on osa esimieskoulutusta ja myös henkilöstö on otettu vahvasti mukaan toiminnan kehittämiseen ja toteutukseen muun muassa palkitsevan aloitejärjestelmän kautta. Toimintaa kehitetään myös vuosittaisen henkilöstökyselyn ja liikunta-aktiivisuuskyselyn kautta.

Lidlissä henkilöstöliikunta on osa yrityksen strategiaa, jonka tavoitteena on henkilöstön sitouttaminen ja hyvinvoinnin mahdollistaminen. Toiminnan periaatteena on olla tasapuolista ja huomioida koko henkilöstön toiveet. Lidlissä on onnistuttu ratkaisemaan henkilöstöliikunnan toteutuksen haasteet yli 180:n eri puolilla Suomea sijaitsevan toimipisteen osalta. Lidl erottautuukin selkeästi edukseen koulutetulla ja aktiivisesti toimivalla Liikuttaja-verkostollaan, johon kuuluu noin 140 jäsentä. Verkoston avulla viestitään, järjestetään tapahtumia sekä kerätään palautetta. Liikuttajien ja muiden aktiivien avulla henkilöstö on voinut itsenäisesti järjestää liikuntaa pienryhmissä omalla alueellaan.

Lidlissä liikuntatoiminta on monipuolista ja toiminnan keskiössä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Uutena tarpeena on tunnistettu myös yksin liikkuvien tukeminen, joten käyttöön on otettu viime vuonna ensi kertaa rahallinen liikuntaetu. Lisäksi tarjolla on maksutonta osallistumista liikuntatapahtumiin, juoksukouluun, ryhmäliikuntaan, palloiluryhmiin sekä kuntotestauksiin ja kehonkoostumusmittauksiin. Henkilöstöä kannustetaan liikkumaan liikunnallisilla virkistyspäivillä sekä Porraspäivien ja Kilometrikisan tyyppisillä kilpailuilla ja kampanjoilla, joihin osallistumalla on mahdollista voittaa liikunnallisia palkintoja. Välinelainaamosta voi lainata esimerkiksi sykemittarin juoksutapahtumaan tai liikuntaharrastuksen aloittamista helpottamaan.

Vapaa-ajanliikunnan lisäksi kokonaisuuden toteutuksessa on huomioitu sekä fyysistä että istumatyötä tekevien työpäivän aikainen liikkuminen järjestämällä ohjattua taukoliikuntaa sekä taukoliikuntavälineistöä toimipisteisiin.  Uusille työntekijöille jaetaan Tervetuloa Lidliin -lahjana hierontapallo sekä ohjeistus pallon käyttöön, jotta jokainen voi tehdä pallon avulla kehonhuoltoa työpäivän aikana sekä vapaa-ajallaan.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä postittavat henkilökunnalle vuosittain kotiin kirjeitä, joissa tsempataan ja kannustetaan liikkumaan. Myös yhteistyötä huippu-urheilijoiden kanssa hyödynnetään henkilöstön liikuttamisessa. Lidl All stars -urheilijat pitävät puheenvuoroja tiimipäivissä ja opastavat ja kannustavat Lidliläisiä liikkumaan erilaisissa liikuntatapahtumissa.

Liikkumisen lisäksi Lidlissä tuetaan palautumista. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hakea mukaan hyvinvointivalmennuksen, johon kuului muun muassa Firstbeat-mittaus sekä valmennusta ravintoon, uneen, palautumiseen sekä stressinhallintaan. Osallistujat saavat ohjelman avulla tietoa hyvinvoinnistaan ja konkreettisia neuvoja sen parantamiseen.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentti- ja rekisterihallitus on Suomen valtion virasto, joka myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja LEI-tunnuksia. PRH pitää yllä myös tärkeitä perusrekistereitä, kuten kaupparekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Yhteensä Patentti- ja rekisterihallitus työllistää noin 420 henkilöä, joista kaikki työskentelevät yhdessä toimipisteessä Helsingissä.

Patentti- ja rekisterihallituksessa henkilöstöliikunta on suunnitelmallista, ja sitä myös mitataan ja seurataan. Toiminnan suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin on varattu kiitettävästi henkilöresursseja, ja toimintaa ohjaavat kirjallinen toimenpidesuunnitelma sekä toiminnalle asetetut tavoitteet. Työkyvyn ylläpidon lisäksi toiminnassa on huomioitu myös liikunnan vaikutus henkiseen hyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen sekä yhteishenkeen työpaikalla. ”PRH on yhdessä tekemisen esimerkki.” – on strateginen tavoite, joka ohjaa kaikkea toimintaa työpaikalla.

Patentti- ja rekisterihallituksessa on tehty pitkäjänteistä työtä henkilöstöliikunnan kehittämisessä ja liikunta on otettu huomioon esimerkiksi uusia toimitiloja toteutettaessa muutama vuosi takaperin. Monipuolisen henkilöstöliikunnan takaamiseksi uusiin tiloihin rakennettiin kuntosalin lisäksi liikuntasali, jossa PRH:n henkilöstölle järjestetään erilaista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille: aamuvenyttelyä, pilatesta, joogaa ja HIIT-tunteja. Osa tunneista toteutetaan oman henkilöstön toimesta, osa ostopalveluna. Monipuolista liikuntatarjontaa täydentävät liikuntasetelit sekä lähellä sijaitsevassa Merihaan palloiluhalli, jossa henkilöstö hyödyntää PRH:n salibandyvuoroa sekä omaehtoista liikkumista esimerkiksi lounastunnin yhteydessä. Lisäksi PRH:llä järjestetään vuosittain erilaisia liikuntaan tukevia tapahtumia, kuten UKK-kävelytestit, juoksukoulu, kuntosaliohjausta ja kaupunkisuunnistusta. Monina vuosina PRH on osallistunut myös Yritysmaratoviestiin.

PRH:lla pyritään lisäämään liikettä ja liikuntaa paitsi vapaa-ajalla, myös työmatkoilla sekä työpäivän aikana.  Ergonomiaan ja liikkeen lisäämiseen on kiinnitetty huomiota paitsi työpaikalla myös etätöissä. Työterveyshuollon kouluttamat PRH:laiset järjestävät toimistolla päivittäin ohjattua taukoliikuntaa, jonka lisäksi koko henkilöstöllä on käytössä tietokoneelle asennettu taukoliikuntasovellus. Työmatkaliikuntaa tukevat suihku- ja pukuhuonetilojen lisäksi lämmitetty säilytystila polkupyörille sekä työsuhdematkalippuetu, jolla kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön yksityisautoilun sijaan.

FINNAIR

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 7000 henkilöä.

Yhtenä maailman vanhimmista edelleen toimivista lentoyhtiöistä, yrityksellä on pitkät perinteet myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisesta. Hyvinkin erilaiset työnkuvat vaihtelevissa ympäristöissä asettavat tarvepohjan monipuolisille ja monimuotoisille henkilöstöliikunnan kokonaisuuksille. Monipuolisuus onkin tärkeää, sillä henkilöstöstä löytyy lähes kaikkea kokeista mekaanikkoihin ja lentokapteeneihin, digitaalisten sisällön tuottajista viestinnän ammattilaisiin ja turvallisuusasiantuntijoihin ja kaikkea siltä väliltä. Työsuoritteita tehdään monenlaisissa ympäristöissä, ympäri vuorokauden eri puolilla maailmaa.

Vapaa-ajan liikuntaan kannustetaan rahallisen liikuntaedun lisäksi työntekijöiden käytössä olevilla kuntosaleilla sekä sopimushinnoilla kahteen suureen liikuntaketjuun. Lisäksi henkilöstön käytössä on sovellus, joka tukee liikunnan harrastamista ja oman kunnon seuraamista. Finnairille työnantajana on tärkeää, että työstä ja sen paikasta riippumatta, henkilöllä on mahdollisuus sekä työmatkoilla, työn aikana ja vapaa-aikana mahdollisuus palauttavaan ja työkykyä ennalta huoltavaan liikuntaan. Esimerkiksi suurimman henkilöstöryhmän – lentävän henkilöstön – miehistöhotellit on valittu sitä silmällä pitäen, että niissä on mahdollisuus kuntosaleihin ja omatoimiseen liikuntaan rauhallisen levon lisäksi. Finnair on systemaattisesti rakentanut henkilöstölleen mahdollisuuksia pieniin liikunta- ja palautumissessioihin myös kesken työpäivän. Se voi olla lyhyt hierontahetki väsyneelle niskalle työhyvinvointihuoneessa tai ohjattu tai omatoiminen taukoliikunta omalla työpisteellä, oli se sitten missä vain.

Vaativia työnkuvia silmällä pitäen, Finnairilla henkilöstöliikunnan toteutus onkin suunnitelmallista ja tarveperusteista. Toimenpiteiden kohdentamisessa ja seurannassa hyödynnetään dataa ja mittareita, minkä lisäksi toiminnan kehittämiseksi kerätään aktiivisesti palautetta ja ideoita sekä hyödynnetään alalla tunnettuja ulkopuolisia osaajia. Liikunta nähdään tärkeänä osana työhyvinvoinnin johtamista ja työkykyriskien hallintaa. Aktiivinen yhteistyö integroidun työterveyden kanssa antaa mahdollisuuden kattavaan, ennakoivaan ja monipuoliseen toimintaan.

Liikunnalla vahvistetaan myös yhteisöllisyyttä ja yrityskulttuuria. Tarjolla on mm. liikuttajien pitämiä taukoliikuntahetkiä tuotannon- ja tietotyöntekijöille, kaikille tarjottavia PT-palveluita, ryhmäliikuntaa, Finnairin väreissä osallistumista suuriin liikuntatapahtumiin ja yhtiön tukemia harrastekerhoja sekä tiimien omia liikuntapäiviä. Yammer-ryhmässä henkilöstö jakaa aktiivisesti viimeisintä tutkimustietoa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyen, keskustelee kansallisista tempauksista mm. porraspäivät sekä kannustavat toisiaan tehdystä avauksista. Pienenkin arkiliikunnan lisäämiseen ja palautumiseen työpäivän aikana kannustetaan  mm.  säädettävien työpisteiden ja moninaisten kokoustilojen sekä monipuolisten taukoliikuntahuoneiden avulla. Finnair on sekä Suomen Olympiakomitean että Paralympiakomitean pääyhteistyökumppani ja lennättää Suomen joukkueen Tokion olympialaisiin sekä paralympialaisiin. Yhteinen matka on linkitetty myös tiimien väliseen liikuntahaastekampanjaan #matkalla_Tokioon, jossa liikuntasuorituksia keräämällä edetään Finnairin lentoreittiä pitkin kohti Tokiota.

Sivusto: