Yhteistyössä

Vuoden 2021 SAT -finalistit

Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -finalistikolmikko kisaa 13.1.2022 järjestettävässä Urheilugaalassa aktiivisimman työpaikan tittelistä.

Suomen Olympiakomitean asiantuntijoiden valitsemille ehdokkaille on SAT-kartoituksen perusteella yhteistä pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikunnan lisäämisessä.

Ehdokkaat esitellään alla satunnaisessa järjestyksessä.

Sony Music Finland

Sony Music Finlandin henkilöstöliikuntaa toteutetaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti tarvekartoituksen perusteella laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Yrityksen liikuntaohjelman tavoitteet ovat laaja-alaisia ja työhyvinvointia tukevia. Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö nähdään yrityksen keskeisenä voimavarana ja henkilöstöliikuntaa pidetään kuvainnollisesti enemmän maratonina kuin pikajuoksuna. Vuosittain määriteltäviin henkilöstöliikunnan painopistealueisiin on sisältynyt perinteisen henkilöstöliikunnan lisäksi hyvinvointiin liittyviä teemoja nukkumisesta, ravinnosta ja kehon liikkuvuudesta.

Yritys tarjoaa hyvät olosuhteet työmatkaliikuntaan, taukoliikuntaan ja istumisen tauottamiseen. Henkilöstölle on tarjolla laajasti erilaisia liikuntapalveluita, joista on helppo valita itselle sopiva laji. Sony Music Finland on kehittänyt innovatiivisia tapoja työntekijöiden aktivointiin muun muassa pelillistämisen ja erilaisten ryhmähaasteiden ja leikkimielisten kisojen avulla. Henkilöstön aktivointi on onnistunut hyvin ja suurin osa henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti työnantajan tukemaan liikuntaan.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirissä (PPSHP) henkilöstöliikuntaa organisoi päätoiminen terveysliikunnan suunnittelija. Työ on pitkäjänteistä ja sitä ohjaa innostunut tekemisen meininki. Aito halu edistää työntekijöiden hyvinvointia on myös tuottanut tulosta. Lukuisat onnistuneet elämäntapamuutokset ovat luoneet positiivisen lumipalloilmiön.

PPSPH kehittää henkilöstöliikuntaa entistä aktiivisemmaksi yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Kehitystyön perusta on kattava ja pitkään toiminut liikuttajaverkosto, joka luo henkeä koko työyhteisöön. Henkilöstöliikunnan periaatteena on yksilöllinen lähestymistapa ja vastuullinen itsensä johtaminen. Sairaanhoitopiirin ylläpitää vuotuista työhyvinvointikalenteria, josta löytyy kampanjat ja teemaviikot yksiköiden toimenpiteiden suunnittelun tueksi.

LIDL

Lidl on tehnyt työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan eteen systemaattista ja määrätietoista kehitystyötä jo usean vuoden ajan. Lidlissä henkilöstöliikunta on osa yrityksen strategiaa ja sen tavoitteena on henkilöstön sitouttaminen ja hyvinvoinnin mahdollistaminen. Toiminnan periaatteena on tasapuolisuus ja koko henkilöstön toiveiden huomioiminen. Koulutettujen työntekijöiden aktiivinen Liikuttaja-verkosto mahdollistaa liikunnan järjestämisen eri puolilla Suomea sijaitsevissa toimipisteissä.

Henkilöstöliikunnan keskiössä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys, mutta Lidl tarjoaa myös rahallista liikuntaetua koko henkilöstölle. Vapaa-ajan liikunnan lisäksi Lidlissä on huomioitu työpäivän aikainen liikkuminen järjestämällä ohjattua taukoliikuntaa ja taukoliikuntavälineistöä sekä fyysistä että istumatyötä tekevien toimipisteisiin. Henkilökunta on voinut hakea myös hyvinvointivalmennusta, joka on sisältänyt muun muassa valmennusta ravintoon, uneen, palautumiseen ja stressinhallintaan.

Myös Maakunnan Aktiivisin Työpaikka -kilpailun voittajat palkitaan alueellisissa Urheilugaaloissa tammikuun aikana.

Sivusto: