Yhteistyössä

Lindström ja Olympiakomitea yhteistyöhön henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi

Lindström Oy ja Suomen Olympiakomitea ovat aloittaneet vuoden kestävän yhteistyöohjelman henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on kehittää Lindströmin liikuntaetuja ja -mahdollisuuksia sekä edistää henkilöstön hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla.

Lindströmillä on Suomessa noin 1700 työntekijää. Mukaan mahtuu hyvinkin erilaisia työ- ja toimenkuvia vaihtelevissa työympäristöissä. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on jo pitkään ollut tekemisen keskiössä Lindströmillä mm. We care -kulttuurin rakentamiseksi.

Myös henkilöstölle tarjottavat liikuntaedut ja -mahdollisuudet haluttiin linkittää tiiviimmäksi osaksi hyvinvoinnin strategiaa. Tavoitteena on toteuttaa työkykyä ja hyvinvointia tukevaa henkilöstöliikuntaa jatkossa suunnitelmallisemmin ja systemaattisemmin. Kumppaniksi valikoitui suomalaisen liikunnan ja urheilun kattojärjestö, jolla on pitkät perinteet työpaikkaliikunnan edistämisessä. Olympiakomitean toteuttamalla Henkilöstöliikuntabarometrillä selvitetään kahden vuoden välein palkansaajien ja työnantajien arvioiden avulla henkilöstöliikunnan tilaa Suomessa. Urheilugaalassa palkittavalla Suomen Aktiivisin Työpaikka-kilpailun taustalla on taas kartoitustyökalu, jolla arvioidaan yrityksen tai organisaation henkilöstöliikunnan toteutuksen kokonaisuutta yhdeksällä eri osa-alueella.

Valitsimme Olympiakomitean kumppaniksemme, jotta voimme kehittää meidän liikkumisemme ja hyvinvoinnin kokonaisuutta entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Olympiakomitealla on vahva tietotaito liikkumisen aktivoimisesta ja liikuntakulttuurin edistämisestä. Yhteistyön tavoitteena on innostaa henkilöstöä liikkumaan, kehittää hyvinvointia tukevia prosesseja ja tuoda meneillään olevaan korona-arkeen jotain uutta kertoo Lindströmin Suomen HR-johtaja Sami Laine.

Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2020. Lähtötilannetta arvioitiin kahdella mittarilla. Henkilöstö pääsi arvioimaan nykytilannetta ja esittämään kehitysehdotuksia Olympiakomitean hyvinvointi- ja aktiivisuuskyselyn yhteydessä. Yrityksen johdon kanssa toteutetulla Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksella taas selvitettiin henkilöstöliikunnan käytäntöjä ja prosesseja lähtötilanteessa. Tuloksena oli Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti – tunnustukseksi laadukkaasta ja monipuolisesta henkilöstöliikunnan kokonaisuudesta.

Tulosten ja kehitysehdotusten perusteella toimintaa lähdettiin yhteiskehittämään. Toiminnan tavoitetta kirkastettiin ja hyvinvointitoimenpiteille luotiin selkeä aikajana ja vuosikello. Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella liikunta- ja hyvinvointiedut tuodaan jatkossa selkeämmin ja kootummin esille, jotta jokainen työntekijä löytää varmasti hyödynnettävissä olevat edut ja mahdollisuudet.

Vuoden aikana tullaan toteuttamaan erilaisia kehitys- ja aktivointitoimenpiteitä ja kampanjoita. Luvassa on muun muassa Olympiaurheilijan hyvinvointiaiheinen luento, henkilöstölle toteutettava liikuntahaaste sekä joukkueosallistumisia Suomen suurimaan yritysjuoksutapahtumaan – Olympiakomitean Yritysmaratonviestiin. Lisäksi eri yksiköihin ympäri Suomen tullaan henkilöstön joukosta kouluttamaan ”Liikuttajia”, jotka toimivat HR:n ja työhyvinvointiryhmän tukena liikunta- ja hyvinvointistrategian jalkautuksessa sekä erilaisten tapahtumien, tempausten toteutuksessa. Yhteisellä tekemisellä vahvistamme yhteisöllisyyden kokemusta ja pyrimme saamaan yhä useamman aktiivisesti liikkumaan lisäten näin yksikön hyvinvointia niin työssä kuin muussa arjessa toteaa Laine.   

Tulevaisuudessa Lindström haluaa vahvistaa asemaansa työpaikkana, josta löytyy monipuolisesti työkykyä, hyvinvointia, arjen aktiivisuutta ja vapaa-ajanliikunta tukevia liikuntaetuja ja –mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että jokainen lindströmiläinen löytää tarjonnasta itselleen mielekkäitä tapoja liikkua.

Sivusto: