Yhteistyössä

Teknologia hyötykäyttöön hyvinvoinnin edistämisessä– Liikkuva Suomi vahvistamaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kokonaisuutta

Liikkuva Suomi -valmennusohjelman startti Töölön stadionilla 3.6.2019 (OP Helsinki)

 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu aloittaa kumppaniyhteistyön Liikkuvan Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota SAT osallistujayritysten henkilöstölle moderneja, digitaalisia ratkaisuja liikkeen lisäämiseksi, sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uusimman Henkilöstöliikuntabarometrin perusteella vain noin 20% yrityksistä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja osana henkilöstöliikunnan toteutusta. Kääntäen, kahdeksan kymmenestä työpaikasta toteuttaa henkilöstöliikuntaa varsin perinteisin menetelmiin nojaten. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kokonaisuudesta Olympiakomiteassa vastaava Jesse Kaarna odottaa innolla uuden kumppanuuden tuomia mahdollisuuksia:

”Vaikka digitaaliset ratkaisut ovat olleet jo vuosikausia arkipäivää muussa yritysten toiminnassa, ei niitä ole vielä kovin laajasti hyödynnetty henkilöstön liikunnan ja terveyden edistämisessä. Kuluttajapuolella nämä digitaaliset ratkaisut ja applikaatiot ovat jo arkipäivää. Itse näen näissä erittäin paljon hyödyntämätöntä potentiaalia sekä yrityksen että yksittäisen työntekijän näkökulmasta.”

 

Hyötyjä yritykselle ja työntekijöille

Yritykselle digitaaliset ratkaisut tuovat monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta aktiivisuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen, kun palvelut eivät ole enää aikaan tai paikkaan sidottuja. Ne tarjoavat keinon tavoittaa koko henkilöstö tasapuolisesti aina kotikonttoreista sivutoimipisteisiin ja ohjelman voi suunnitella sekä käynnistää 100% etänä. Digiratkaisut tarjoavat myös aputyökaluja kehityksen seurantaan, vaikuttavuuden arviointiin sekä uudenlaisia keinoja kannustukseen ja motivointiin. Miltä esimerkiksi kuulostaisi toteutus, jossa etävalmentajana toimisi Olympiaurheilija Kalle Lassila, vaihtuvateemaiset valmennussisällöt käsittelisivät monipuolisesti henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kehitystä ja aktiivisuusmerkintöjä keräämällä voisi ansaita ylimääräisiä vapaapäiviä?

Myös työntekijät hyötyvät monipuolisemmasta lähestymistavasta aktiivisuuden lisäämiseen lähtötasosta riippumatta.
Tottumattomalle liikkujalle kynnys perinteisiin liikuntapalveluihin – vaikkapa yrityksen omalle kuntosalille menoon – voi olla korkealla. Uudentyyppiset ratkaisut voivat madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen tai yrityksen hyvinvointihankkeisiin osallistumiseen. Digitaalisen alustan, ihmisen normaaliin arkeen sopeutuvan valmennusohjelman ja inspiroivan etävalmentajan avulla kipinä liikkumiseen saattaakin syttyä säännöllisten kävelylenkkien avulla oman kodin tutussa ja turvallisessa lähiympäristössä.

Myös kiireinen arki asettaa haasteita monelle työikäiselle, eikä osallistuminen perinteisiin liikuntapalveluihin kuten firman salibandyvuorolle ole ajanpuutteen vuoksi mahdollista. Digitaaliset liikuntapalvelut voivat tarjota omiin aikatauluihin sopivamman keinon liikunnan ja liikkeen lisäämiseen. Kaikki arkinen aktiivisuus kuten siivous ja nurmikon leikkaaminen lasketaan mukaan, hyvinvointi kasvaa mielekkäimmin passiivisuutta vähentämällä.

 

Sony Music Finlandin valmennuksessa on menossa toinen vuosi.

 

Yhteisöllisyys ja motivointi tärkeää

Liikkuva Suomi on onnistunut siinä, missä moni digitaalinen palvelu floppaa: joidenkin palveluiden käyttö voi tuntua etäiseltä ja into käyttöön saattaa sammua pian aloittamisen jälkeen, ellei asiaa ole huomioitu toteutuksessa. Liikkuva Suomen ratkaisussa jo suunnitteluun otetaan mukaan asiakkaalle perustettavan hyvinvoinnin ohjausryhmän jäseniä. Omistajuus säilyy yrityksellä itsellään ja kaikki suunnitellaan tukemaan liiketoiminnan kehitystä. Liikekään ei tällöin lopu siihen, kun valmentaja astuu ulos ovesta. Mukaan on tuotu myös yhteisöllisyyttä tukevia elementtejä, ulkoisiakin kannusteita sisäisen motivaation löytämisen tueksi, sekä inspiroivia valmentajia teemaluentoineen ja -valmennussisältöineen. Tulokset ovat olleet kovia: toteutusten keskiarvoinen osallistumisprosentti on 83%.

Liikkuva Suomen toimitusjohtaja Antti Luukkanen:

”Lähdemme suurella innolla mukaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -konseptin kumppaniksi. Meidän valmennusohjelmissa ei palkita niitä jotka juoksevat pisimmälle tai kovimpaa, sisällöt on suunniteltu 100% tavallisen ihmisen arkeen soveltuviksi. Pienet arkiset asiat ratkaisevat hyvinvoinnin kehityksen pitkällä tähtäimellä, pikadieetit tai muut taikatemput eivät tuo mukanaan hyvää oloa edes lyhyessä juoksussa. On mielenkiintoista lähteä kehittämään yhteistyötä myös muiden SAT-kumppanien kanssa.”

“On upeaa olla mukana lisäämässä työikäisten liikettä ja auttamassa yrityksiä nykyaikaisen henkilöstöliikunnan toteuttamisessa, joka tarkoittaa meidän tapauksessa paljon muutakin kuin työpaikan punttisalia ja sählykerhoa. Jokainen saa liikkua oman elämäntilanteen ja kuntopohjan mukaisesti, henkisen jaksamisen ollessa kasvava osa kokonaisuutta nykymaailmassa.”

Lisätietoja Liikkuvan Suomen palveluista: antti.luukkanen@liikkuvasuomi.fi, 044 381 3336, www.liikkuvasuomi.fi

Sivusto: