Suomen Aktiivisin Työpaikka yhteistyöhön Euforian työhyvinvointipalvelujen kanssa

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu (SAT) aloittaa kumppaniyhteistyön kuntotestauksia tuottavan Euforian Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota SAT osallistujayrityksille kartoituksen tueksi tarvelähtöisiä toimenpiteitä henkilöstöliikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailusta Olympiakomiteassa vastaava Jesse Kaarna on innoissaan uudesta kumppanuudesta: “Alkava yhteistyö Euforian kanssa täydentää loistavasti SAT -kumppaniverkostoa ja tuo kokonaisuuteen täsmätyökaluja henkilöstön toimintakyvyn ja kunnon kartoittamiseen ja seurantaan. Näin esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta voidaan saada mitattavaa dataa yksilö- ja ryhmätasolla. Yksilötasolla oman kehityksen seuranta toimii yhtenä hyvänä motivaattorina liikkeen lisäämiseen. Yritystasolla tieto auttaa suunnitelmallisen toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.”

Euforian tuo Suomen Liikuntatieteellisen Seuran laatuakkreditoimat terveyskuntoanalyysit ja niihin liittyvät valmennukset lähelle asiakasyrityksen arkea. Aktivointipalvelut tukevat työpaikan yhteisöllisyyttä ja ovat helposti ja kustannustehokkaasti saavutettavissa työyhteisön omissa tiloissa.

Euforianin toimitusjohtaja Tarja Koski-Sipilä kertoo palveluiden tuomisen yrityksen omiin tiloihin olevan yksi Euforianin valteista: ”Käytännössä asiakasyrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, ettei aikahukkaa synny esimerkiksi siirtymistä. Ajanvarauksella porrastetut kehoanalyysit, koko kehon toimintakyvystä kertovat polkupyöräergometritestit ja valmennukset ovat työntekijöiden käytettävissä tutussa neuvottelu- tai liikuntatilassa.

Euforian pyrkii aina hyödyntämään asiakasyrityksen tilat mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Joskus nonstop liikkuvuuskartoituksia tai muita analyyseja on tehty myös aulatilassa, jos käytettävissä olevat tilat ovat sen mahdollistaneet. Tarja Koski-Sipilä kertoo asiakasyrityksen lähimaastojen ja piha-alueidenkin hyödyntämisen olevan mahdollista esimerkiksi ryhmille suunnatussa kahden kilometrin kävelytestissä tai valmennuksissa.

Kokonaisuudessaan terveyskuntoanalyyseja hyödyntäen voidaan aktivoida liikkumattomia ja kehittää jo liikkuvien liikunnan laatua. Oikein hyödynnettynä se kannustaa ja motivoi säännölliseen liikunnan harrastamiseen. Euforianin valmentajat huomioivat erityisesti palautteissa ja valmennuksessaan yksilölliset tarpeet, mieltymykset ja elämäntilanteen.

Terveyskuntoanalyysit sopivat toteutettavaksi kaikille työntekijöille tarjottavana työhyvinvointipalveluna tai kohdennettuna toimintona tietyille työntekijäryhmille. Ne toimivat hyvin yhdistettynä matalan kynnyksen elämäntapavalmennuksiin, mutta myös täysin itsenäisenä osana työhyvinvointisuunnitelmaa. Yhteistyö tilaajan työterveyshuollon tai muiden kumppaneiden kanssa onnistuu myös hyvin, koska Euforianin palvelut ovat helposti yhteensovitettavissa asiakasyritysten yksilöllisiin tilanteisiin.

Euforianin Tarja Koski-Sipilä odottaa innolla yhteistyötä Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kanssa: “On upeaa olla mukana lisäämässä työikäisten liikettä. Meillä on Olympiakomitean kanssa yhteisenä missiona edistää työpaikoilla henkilöstön fyysisiä voimavaroja ja arjen toimintakykyä.”

Lisätietoja Euforian palveluista löydät osoitteesta www.euforian.fi

Uusi kumppani Suomen Aktiivisin Työpaikka –kokonaisuuteen. Break Pro lisäämään liikettä työpäiviin.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu (SAT) aloittaa kumppaniyhteistyön taukoliikuntasovellus Break Pron kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota yrityksille ja organisaatioille toisiaan tukevia ratkaisuja ja toimintatapoja liikkeen lisäämiseksi työpaikoilla.

Runsas paikallaanolo haastaa suomalaisten hyvinvointia ja työkykyä. Taukoliikuntasovellus Break Pro tarjoaa SAT osallistujayrityksille ammattimaisen ja helpon ratkaisun työpäivän aikaisen liikkeen lisäämiseen. Vastaavasti Break Pron omille asiakasyrityksille Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus tarjoaa työkalun henkilöstöliikunnan kokonaiskuvan arviointiin sekä selkeän viitekehyksen toiminnan kehittämiseen.

Olympiakomiteassa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun projektipäällikkö Jesse Kaarna on innoissaan uudesta kumppanuudesta: “Alkava yhteistyö Break Pron kanssa tuo kokonaisuuteen täysin digitaalisen ratkaisun liikkeen lisäämiseksi työpaikoilla. Istumisen vähentämisessä ja liikkeen lisäämisessä teknologia voi olla samaan aikaan sekä osa ongelmaa että ratkaisua.

Suomalainen Break Pro Taukoliikuntasovellus on aktivoinut suomalaisia työpaikkoja jo vuodesta 2009 lähtien. Break Pron tavoitteena on työyhteisöjen hyvinvoinnin kohentaminen sekä työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen. Break Pro Taukoliikuntasovellus muistuttaa työntekijää minuutin mittaisista tauoista säännöllisin väliajoin ja ohjaa taukoliikuntaa selkeillä, aurinkoisissa rantamaisemissa kuvatuilla videoilla. Käyttäjä voi optimoida taukojen tiheyden sekä ohjelman suosittelemat taukoliikuntavideot juuri omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Tietous pitkäjaksoisen paikallaanolon haitoista lisääntyy koko ajan, ja yritykset ovatkin nyt suuren haasteen edessä: Miten pitää huoli henkilöstön terveydestä ja tuottavuudesta, kun työ vaatii runsaasti paikallaanoloa? Break Pro Taukoliikuntasovellus ja Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu jakavat yhteisen tavoitteen tämän haasteen selättämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä suomalaisille työpaikoille.

Break Pron toimitusjohtaja Janne Rajakallio odottaa yhteistyötä innolla: “Yhdessä SAT:in kanssa tavoitamme entistä enemmän työyhteisöjä ja pystymme kannustamaan yhä useampia työpaikkoja tekemään konkreettisia toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Yhdessä pystymme tarjoamaan työpaikoille parempia ratkaisuja aktiivisuuden lisäämiseen.”

Oodi henkilöstöliikunnalle

 

Helsingin keskustakirjasto Oodin Maijansaliin kokoontui 29.1.2020 suuri joukko tiedonjanoisia kuulemaan, miten saada yritysten henkilökunta liikkumaan enemmän – ja voimaan paremmin. Olympiakomitean järjestämässä tilaisuudessa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun finalistit esittelivät konkreettisia esimerkkejä toimivista henkilöstöliikunnan ratkaisuista.

Tilaisuuden aluksi Suomen Aktiivisin Työpaikka -ohjelman projektipäällikkö Jesse Kaarna esitteli Olympiakomitean roolia Suomen urheilun ja liikunnan kattojärjestönä ja koko kansan liikuttajana. Olympiakomitea seuraa myös henkilöstöliikunnan tilanteen kehittymistä kahden vuoden välein toteutettavan henkilöstöliikuntabarometrin avulla.

Vähemmän istumista, enemmän liikettä

Uusimman henkilöstöliikuntabarometrin (2019) mukaan ja istumisen vähentämiseen kiinnitetty huomiota jo yhdeksässä kymmenestä (91 %) työpaikoista, joissa tehdään istumatyötä. Työpäivän aikaisen liikkumattomuuden haitoista on puhuttu paljon, joten säädettävät työpöydät, taukoliikunta ja kävelypalaverit ovat jo monen istumatyöläisen arkea.

Mikä sitten motivoi liikkumaan? Yhteisöllisyys on yksi monista liikkumaan motivoivista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan joka viides olisi valmis lisäämään liikuntaa, jos työkaverit pyytäisivät mukaan aktiviteetteihin tai työpaikalla olisi oma liikuntaporukka tai -kerho. Yhdessä liikkuminen on hauska tapa edistää yhteisöllisyyttä niin töissä kuin työpaikan ulkopuolella.

Vaikka henkilöstöliikunnan hyödyt tunnetaan ja tiedostetaan, puuttuu monesta organisaatiosta henkilöstöliikunnan toimintasuunnitelma, mitattavat tavoitteet ja niiden säännöllinen seuranta.

Finalistien vinkit

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme finalistia vuonna 2019 olivat Patentti- ja rekisterihallitus, Lidl ja Finnair. Kärkipaikan tiukassa kisassa vei paria viikko aikaisemmin Finnair, joka pääsi juhlimaan voittoa Urheilugaalassa.

Oodissa järjestetyssä paneelikeskustelussa kaikki finalistit pääsivät kertomaan omista hyvistä käytänteistään henkilöstöliikunnan kehittämisessä. Keskusteluun osallistuivat Katri Sjöberg Finnairilta, Tommi Juvenius Lidlistä sekä Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Kaikille finalisteille oli yhteistä suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen tekeminen. Organisaatiot ovat hyvin erilaisia, joten jokaisella on omat käytännön haasteensa henkilöstöliikunnan toteuttamisessa. Yhteiseksi huoleksi nousi passiivisten työntekijöiden saaminen liikkeelle. Patentti- ja rekisterihallituksessa yhdeksi keinoksi mainittiin mittaamisen hyödyntäminen: ”Joskus oma käsitys terveydentilasta ja kuntotasosta voi olla vääristynyt. Kun lähtötaso on selvitetty, voi olla helpompi motivoitua muutoksen tekemiseen.” Mantere totesi.

Liikuntahetki Cuckoo Workoutin tahtiin

Ensimmäisen paneelin jälkeen oppeja vietiin käytäntöön, kun Cuckoo Workout järjesti osallistujille yhteisen taukoliikuntatuokion. Liikuntahetki vedettiin Saranen Consultingin tiimin tekemän treenivideon tahtiin. Vaikka treenivideo ei ollutkaan aivan helpoimmasta päästä, kaikki tilaisuuteen osallistuneet olivat innolla mukana. Veera Lehmonen Cuckoo Workoutilta totesikin, että yhteisön painetta on helppo hyödyntää myös työpaikkaliikunnan toteutuksessa.

Pienestä liikkeelle

Aamupäivän toisessa paneelikeskustelussa Suomen Aktiivisin Työpaikka -ohjelman yhteistyökumppanit kertoivat palveluistaan ”Kuinka voimme olla avuksi” -teemalla. Keskustelussa olivat mukana Liisamari Kruger työeläkeyhtiö Elosta, Jaakko Kotisaari Fistbeatilta, Eetu Klingberg Eazybreakista, Veera Lehmonen Cuckoo Workoutilta sekä Jere Syvänne lääkärikeskus Aavan Virta-hyvinvointipalveluista.

Keskusteluissa nousi yhteisöllisyyden lisäksi esille eri toimijoiden välinen yhteistyö, datan hyödyntäminen, henkilöstöliikunnan taloudelliset hyödyt organisaatiolle sekä se, että henkilöstöliikunnan voi käynnistää pienilläkin teoilla. Kun kynnys on matala, se on helppo ylittää ja edetä pienin askelin kohti parempaa työhyvinvointia.

Top vinkit henkilöstöliikunnan edistämiseen:

– Henkilöstöliikunnan tavoitteiden kirkastaminen – mihin toiminnalla tähdätään?
– Toimintasuunnitelman ja/tai vuosikellon toteutus. Kun tiedetään mitä tavoitellaan, on helpompi määritellä toimenpiteet eri työntekijä- ja kohderyhmille.
– Henkilöstö mukaanottaminen suunnitteluun ja toteutukseen. SAT-finalisteilla todella hyviä kokemuksia Liikunta-aktivaattoreiden hyödyntämisestä.
– Rohkeus tehdä uudenlaisia kokeiluja ja myös luopua vanhoista toimintatavoista, jotka eivät tuota tulosta.
– Raportointi ja seuranta. Kuinka onnistuttiin, montako henkeä otti osaa tapahtumiin ja toimenpiteisiin? Mitä opittiin?


Organisaationne lähtötilanteen sekä apuja tuloksellisen ja monipuolisen henkilöstöliikunnan toteutukseen saat osoitteesta: www.suomenaktiivisintyopaikka.fi/miten-mukaan/