Kiilto Oy on Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016

Vuosittain jaettavalla Suomen Aktiivisin Työpaikka tunnustuksella halutaan edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria osana työhyvinvointia. Vuodesta 2006 alkaen jaettu tunnustus viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016 tunnustuksen saaja on Kiilto Oy.

Kiilto Oy on Tampereella vuonna 1919 perustettu perheyritys, joka on laajentunut noin 800 työntekijän kansainväliseksi Kiilto Family -konserniksi. Tunnustuksen myöntämisperusteissa kiitettiin perheyrityksen kestävää liikuntamyönteistä arvopohjaa, joka on mahdollistanut vastuullisen työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan kehittämisen ja toteuttamisen.

– On selvää, että jokaisen tulee huolehtia henkilökohtaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta yrityksen vastuulla on huolehtia hyvistä työn tekemisen olosuhteista. Vastavuoroisuus ja vastuullisuus korreloivat suoraan tuloksellisuuteen, toteaa henkilöstöjohtaja Antti Uski.

Kiillossa on kiva olla

Henkilökuntaan kuuluu työntekijöitä, jotka tekevät koko elämäntyönsä Kiillossa. Vuodesta 1995 Kiilto Familyn palveluksessa työskennellyt konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi kertoo henkilöstöliikuntamuotojen seurailleen ajan kulkua.

– 70- ja 80-luvulla Kiillon Kuntoilijoiden järjestämät liikuntatapahtumat ja urheilukisat ovat muokkautuneet nykyiseksi Tykki-tiimin suunnittelemaksi ja koordinoimaksi systemaattiseksi työhyvinvointitoiminnaksi. Perinteikkyyttä kuvaa silti hyvin esimerkiksi se, että ainakin niin kauan kuin itse olen ollut täällä töissä – ja yhä edelleen – Kiillolla on omia liikunta- ja pelivuoroja kotikunta Lempäälän jäähallissa ja lähikoululla.

Suuri ryhtiliike työhyvinvointitoiminnassa toteutettiin 2010-2011.

– Jäsensimme työhyvinvointiohjelman viiteen osa-alueeseen, jotka ovat liikunta, työyhteisö ja työympäristö, oma terveys ja toimintakyky, osaaminen ja johtaminen. Kaikille osa-alueille luotiin omat mittarit, jotka mahdollistavat seurattavuuden, ja joiden tulokset kiistatta kiinnostavat myös johtoa, sanoo Uski.

Liikunta-osion kehittämisessä ja arvioinnissa keskeinen työkalu on Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus, jota hyödynnetään konsernin yrityksistä Kiilto Oy:ssä ja KiiltoClean Oy:ssä.

– Yhdeksän osa-aluetta kattavan kartoituksen avulla toimintaa on kehitetty johdonmukaisesti ja vuodesta 2009 kahden vuoden välein tehtyjen arviointien tulokset ovat parantuneet joka kerta. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä onnistuneesti oikeiksi kehityskohteiksi valitut käytännön toimenpiteet, että jatkuvasti lisääntynyt mielenkiinto asiaa kohtaan, tarkentaa Uski.

Kiilto Familyn HR-strategiassa työhyvinvointi on määritelty strategiseksi johtamisen välineeksi. HR-toiminnon lisäksi strategiassa on kuvattu mm. johdon, esimiesten ja työntekijöiden roolit työhyvinvoinnin edistämiseksi.

– Meillä ylin johto pitää henkilöstön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää työhyvinvointitoimintaa keskeisenä sisäisen ja ulkoisen työantajakuvan johtamisen välineenä, toteaa Uski.

Liikuntamyönteinen ilmapiiri kannustaa aktiivisuuteen

Yrityksen johdosta välittyvä aktiivinen elämäntapa ja liikuntamyönteinen ilmapiiri jalkautuvat arjen toimintaan johdon esimerkin tuella.
Myös työhyvinvointitoimintaa koordinoivassa Tykki-tiimissä on mukana johdon edustaja. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ja ennakoivan työhyvinvointitoiminnan suunnittelu.
– Työhyvinvoinnin kustannukset ovat vain murto-osa verrattuna mahdollisiin työkyvyttömyydestä aiheutuneisiin kustannuksiin, perustelee Uski. Pyrimme kehittämään kokonaisuuksia, joiden avulla olemme paremmin kiinni nimenomaan hyvinvoinnin hoitamisessa. Esimerkiksi työterveyshuollon joka syksy suorittamien kuntotestausten yhteyteen voidaan liittää esimerkiksi liikkuvuuskartoitus.

Paljon innostetaan työaikaiseen aktiivisuuteen.

– Harvoin meillä ihan koko työpäivää istutaan, toteaa Niemi. Esimerkiksi toimistotyössä on sähkösäädettävät työpöydät työasentojen vaihtelemiseksi ja pitkiä paikallaan oloja katkaistaan lisäksi taukoliikunnalla. Ehdottoman tärkeitä ovat liikunta-aktivaattorit, jotka oman työnsä ohella tsemppaavat työkavereita eri tavoin. Heidän työnsä on todella arvokasta niin me-hengelle kuin fyysisen aktiivisuuden esillä pysymiselle arjessa.

Myös Uski kiittelee, kuinka hienoa on löytää työyhteisöstä luontaisesti liikkumisesta ja muiden kannustamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

– Pyrimme pitämään heistä huolta tarjoamalla koulutusta ja yhteisöllistä tukea oman kiinnostuksen toteuttamiseen.

Muita henkilöstöliikuntaohjelmaan kirjattuja aktivointitoimenpiteitä tänä vuonna ovat mm. työpäivän aikaista aktiivisuutta edistävä Liiketoimintaa-kampanja, työmatkapyöräilykampanja sekä monipuolinen vapaa-ajan harrastustoiminnan tarjonta.

Tuloksellisuutta, jaettua hymyä ja ajatusten kirkkautta

Suomen Aktiivisimman työpaikan 2016 terveiset pähkinänkuoressa:

  • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisella on selvä yhteys tuloksellisuuteen.
  • Aktiivinen henkilöstöliikunta lisää yhteenkuuluvuutta ja luo positiivista yrityshenkeä. ”On suuri merkitys ilmapiirille, löydätkö työkavereiden kanssa työn lisäksi muutakin yhteistä.”
  • Työhyvinvointi on yksinkertaisimmillaan hymyä ja ajatusten kirkkautta. ”Maanantaina esimiespäivässä puolentoista minuutin taukojumppa nosti heti fiiliksen ylös.”
  • Pitkäkestoinen ja systemaattinen työ palkitaan.

Lisätietoja
Olympiakomitea, työyhteisöliikunnan asiantuntija Satu Ålgars, puh. 050 583 1696, projektipäällikkö Ahti Romo, puh. 040 5544 647
Kiilto Family Oy, konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi, puh. 040 7118169

Kuva: Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016 tunnustuksen vastaanottivat 8.2.2017 Kiilto Oy:n henkilöstöjohtaja Antti Uski ja konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -tunnustus perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n käynnistämään Active Workplace -ohjelmaan ja henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus -työkalun avulla. Hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta yritykselle myönnetään Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti, joka oikeuttaa osallistumaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun. Kartoitusta toteuttavat liikunnan aluejärjestöt ja vuosittaisen tunnustuksen saajan valitsee Olympiakomitean koordinoima henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati.

Aiemmat tunnustusten saajat:
2006 Posti Oyj – 2007 UPM Raflatac Oyj – 2008 Sampo Pankki Oyj – 2009 Lemminkäinen Oyj – 2010 Steveco Oy – 2011 Puolustusvoimat – 2012 HUS-konserni – 2013 Best-Hall Oy – 2014 Siimapuiston päiväkoti – 2015 Osuuskauppa Suur-Savo

Vuoden 2017 Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu vauhdilla käyntiin

Sandvik sai Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatin tunnustuksena hienosti hoidetusta henkilöstöliikunnasta.

Olympiakomitean Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -kartoitusprosessi on suunnattu kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää ja toteuttaa henkilöstöliikuntaohjelmaa osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Sandvikin Lahden tuotetehtaalla prosessiin tartuttiin maaliskuussa.

Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -henkilöstöliikunnan kartoitusprosessi sisältää sähköisen SAT-kyselyn lisäksi yhteenvetoraportin ja palautepalaverin. Kartoitus käynnistyy vastaamalla sähköiseen kyselylomakkeeseen, jonka avulla avataan henkilöstöliikunnan nykytilaa; johtamista ja resursointia, liikuntamahdollisuuksien tarjontaa, panostusta liikuntaan, liikkumisen olosuhteita ja liikuntatoiminnan suunnittelua. Vastausten pohjalta tuotetaan yhteenvetoraportti, josta selviävät mm. nykyiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Asiantuntija käy läpi raportin yhdessä yrityksen edustajien kanssa ja antaa samalla mahdollisia kehitysehdotuksia henkilöstöliikuntaohjelmaan.

Juuri näin prosessi eteni Sandvikin Lahden tuotetehtaalla. Maailman laajimman tuotevalikoiman kaivosteollisuuteen tarjoavalla Sandvik Mining and Constructionilla on Suomessa useita toimipisteitä. Lahden tehtaalla henkilöstöä on noin 160, joista puolet on toimihenkilöitä ja toinen puoli työntekijöitä.

Henkilöstöliikuntaan Sandvikilla on panostettu hyvin aiemminkin. Muun muassa laaja kirjo liikuntatarjontaa kuntosaleista erilaiseen ryhmäliikuntaan on ollut työnantajan 100-prosenttisesti tukemaa jo useita vuosia. SAT-kartoitus Sandvikilla toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Prosessin lähtökohdista ja etenemisestä kertoo hankinnan asiantuntija Ulla Juvonen, joka toimii työnsä ohella Sandvikin henkilöstöliikuntatiimin puheenjohtajana ja vastaa vapaa-ajan liikuntatarjonnan koordinoinnista.

Todellinen hyöty saadaan seurannan kautta

– Kaiken kaikkiaan henkilöstö on meillä liikunnallista. Tuettuja liikuntapalveluja käyttää arviolta noin puolet, lisäksi osalla tiedän olevan erikoisempia liikuntaharrastuksia, jotka eivät tuen piiriin sisälly. Myös aktiivisten työmatkaliikkujien osuus tuntuu olevan suuri, arvioi Juvonen.

Laajemmin henkilöstöliikuntaohjelmaa kartoittavaan prosessiin tartuttiin Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun asiantuntijan ehdotuksesta. Kyselyyn Juvonen vastasi yhdessä kollegansa kanssa, jonka vastuulla ovat työterveyteen liittyvät tukitoimet. Hän toteaa osaan kysymyksistä vastausten löytyneen helposti, osaa jouduttiin pohtimaan tarkemmin.

– Erityisesti joihinkin kyllä/ei -kysymyksiin kaipasimme mahdollisuutta avata vastausta sanallisesti enemmän. Palautepalaverissa yhteenvetoraportin käsittelyn yhteydessä niitä täydensimmekin.

Prosessi nosti ajatuksia myös mahdollisista kehityskohteista. Miten saisimme työpaikka- ja työmatkaliikunnasta tiedottamisen avulla vielä houkuttelevampaa? Miten erityisesti toimistotyötä tekevät saataisiin kiinnittämään enemmän huomiota työaikaisen aktiivisuuden lisäämiseen jne. Juvonen uskoo, että joihinkin aiheisiin tullaan tarttumaan jo lähiaikoina.

Yksittäisten ideoiden ja toimenpiteiden edistämisen ohella hän kokee prosessin tukevan ennen kaikkea pitkäkestoiseen henkilöstöliikuntaohjelmaan sitoutumista.

– Todellinen hyöty saadaan seurannan kautta, kun oikeasti nähdään, miten toiminta muuttuu ja kehittyy tavoitteiden mukaan.

Kuva Sandvikin Lahden tehtaan henkilöstölle järjestetystä hiihtokoulusta

Työpaikkojen liikuttavin tapahtuma Yri­tys­ma­ra­ton­vies­ti 19.5.2017

Yritysmaratonviesti liikuttaa työpaikkoja 19.5.2017 Helsingin Töölönlahdella. Tapahtuma on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana Suomen yhdeksi suurimmista työhyvinvointitapahtumista.

Perjantai-iltapäivän aikana työpaikkajoukkueet kiertävät ympäri Töölönlahtea 19x2km viestijuoksussa. Yksi osuus on yksi kierros ympäri lahden. Lyhyiden osuuksien lisäksi, yritysjoukkueet voivat valita sarjan kunto-, rento- tai kilpasarjasta joukkueen oman kunnon ja fiiliksen mukaan. Tapahtuma sopii siis kaikille!

Palkintona jokaiselle osallistuvalle yritykselle on iso kasa iloista mieltä, hikeä ja naurua. Sarjojen voittajat ja paras kannustusjoukkue palkitaan lisäksi tuotepalkinnoin. Yritysmaratonviestin jatkoilla puidaan osuuksia vielä samana iltanakin!

Yritykset liikuttavat tapahtumassa myös alakouluikäisiä lapsia

Yritysmaratonviesti järjestetään tänä vuonna yhdeksännen kerran. Suomen Olympiakomitean liiketoimintayksikön järjestämän tapahtuman tuotoista ohjataan varoja Lasten Liike iltapäivään, jonka päämääränä on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen.

Tapahtuma liikuttaa siis lähes 300 eri työpaikkaa, 4000 työntekijää ja alakouluikäisiä lapsia Suomessa!

Vielä ehtii mukaan

Vuoden 2017 tapahtumaan on vielä joukkuepaikkoja jäljellä! Ilmoittautuminen sulkeutuu toukokuun alussa, joten kerää oma joukkueenne mukaan nyt!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.yritysmaratonviesti.fi