Lindström ja Olympiakomitea yhteistyöhön henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi

Lindström Oy ja Suomen Olympiakomitea ovat aloittaneet vuoden kestävän yhteistyöohjelman henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on kehittää Lindströmin liikuntaetuja ja -mahdollisuuksia sekä edistää henkilöstön hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla.

Lindströmillä on Suomessa noin 1700 työntekijää. Mukaan mahtuu hyvinkin erilaisia työ- ja toimenkuvia vaihtelevissa työympäristöissä. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on jo pitkään ollut tekemisen keskiössä Lindströmillä mm. We care -kulttuurin rakentamiseksi.

Myös henkilöstölle tarjottavat liikuntaedut ja -mahdollisuudet haluttiin linkittää tiiviimmäksi osaksi hyvinvoinnin strategiaa. Tavoitteena on toteuttaa työkykyä ja hyvinvointia tukevaa henkilöstöliikuntaa jatkossa suunnitelmallisemmin ja systemaattisemmin. Kumppaniksi valikoitui suomalaisen liikunnan ja urheilun kattojärjestö, jolla on pitkät perinteet työpaikkaliikunnan edistämisessä. Olympiakomitean toteuttamalla Henkilöstöliikuntabarometrillä selvitetään kahden vuoden välein palkansaajien ja työnantajien arvioiden avulla henkilöstöliikunnan tilaa Suomessa. Urheilugaalassa palkittavalla Suomen Aktiivisin Työpaikka-kilpailun taustalla on taas kartoitustyökalu, jolla arvioidaan yrityksen tai organisaation henkilöstöliikunnan toteutuksen kokonaisuutta yhdeksällä eri osa-alueella.

Valitsimme Olympiakomitean kumppaniksemme, jotta voimme kehittää meidän liikkumisemme ja hyvinvoinnin kokonaisuutta entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Olympiakomitealla on vahva tietotaito liikkumisen aktivoimisesta ja liikuntakulttuurin edistämisestä. Yhteistyön tavoitteena on innostaa henkilöstöä liikkumaan, kehittää hyvinvointia tukevia prosesseja ja tuoda meneillään olevaan korona-arkeen jotain uutta kertoo Lindströmin Suomen HR-johtaja Sami Laine.

Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2020. Lähtötilannetta arvioitiin kahdella mittarilla. Henkilöstö pääsi arvioimaan nykytilannetta ja esittämään kehitysehdotuksia Olympiakomitean hyvinvointi- ja aktiivisuuskyselyn yhteydessä. Yrityksen johdon kanssa toteutetulla Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksella taas selvitettiin henkilöstöliikunnan käytäntöjä ja prosesseja lähtötilanteessa. Tuloksena oli Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti – tunnustukseksi laadukkaasta ja monipuolisesta henkilöstöliikunnan kokonaisuudesta.

Tulosten ja kehitysehdotusten perusteella toimintaa lähdettiin yhteiskehittämään. Toiminnan tavoitetta kirkastettiin ja hyvinvointitoimenpiteille luotiin selkeä aikajana ja vuosikello. Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella liikunta- ja hyvinvointiedut tuodaan jatkossa selkeämmin ja kootummin esille, jotta jokainen työntekijä löytää varmasti hyödynnettävissä olevat edut ja mahdollisuudet.

Vuoden aikana tullaan toteuttamaan erilaisia kehitys- ja aktivointitoimenpiteitä ja kampanjoita. Luvassa on muun muassa Olympiaurheilijan hyvinvointiaiheinen luento, henkilöstölle toteutettava liikuntahaaste sekä joukkueosallistumisia Suomen suurimaan yritysjuoksutapahtumaan – Olympiakomitean Yritysmaratonviestiin. Lisäksi eri yksiköihin ympäri Suomen tullaan henkilöstön joukosta kouluttamaan ”Liikuttajia”, jotka toimivat HR:n ja työhyvinvointiryhmän tukena liikunta- ja hyvinvointistrategian jalkautuksessa sekä erilaisten tapahtumien, tempausten toteutuksessa. Yhteisellä tekemisellä vahvistamme yhteisöllisyyden kokemusta ja pyrimme saamaan yhä useamman aktiivisesti liikkumaan lisäten näin yksikön hyvinvointia niin työssä kuin muussa arjessa toteaa Laine.   

Tulevaisuudessa Lindström haluaa vahvistaa asemaansa työpaikkana, josta löytyy monipuolisesti työkykyä, hyvinvointia, arjen aktiivisuutta ja vapaa-ajanliikunta tukevia liikuntaetuja ja –mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että jokainen lindströmiläinen löytää tarjonnasta itselleen mielekkäitä tapoja liikkua.

Uusi ratkaisu hyvinvoinnin johtamiseen etäarjessa

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kumppani Euforian Oy on uudistanut etäpalvelutarjontaansa. Euforianin toimitusjohtaja Tarja Koski-Sipilä kertoo, että Energiaa arkeen -verkkokurssi on suunniteltu etäarkea silmällä pitäen ja kohdennettu erityisesti asiantuntija- ja toimistotyötä tekeville.

”Valmentavan verkkokurssin avulla työnantaja voi tukea henkilöstön jaksamista ja itsensä hyvinvointijohtamista etätöissä ja arjessa. Kurssi opastaa erityisesti niiden yleisten sudenkuoppien ohi, jotka heikentävät päiväaikaista vireystilaamme. Valmennus tuuppaa kohti parempia arkirutiineja ja energistä oloa. Valmennuksen avulla työnantaja voi tukea kestävällä tavalla työntekijöidensä voimavaroja, työtehoa ja hyvinvointia etäarjessa.”

Energiaa arkeen -kurssi on kestoltaan 12 viikkoa ja koostuu 8 viikon intensiivijaksosta sekä seuraavasta 4 viikon omatoimijaksosta. Kurssi sisältää yli 40 kpl teoriaa ja käytäntöä yhdistävää valmennusvideota teemoittain.

 1. Aivot on vai aivoton?
 2. Kuormituksen haltuunotolla voimavaratili plussalle
 3. Blokkaako työasentosi aivotoiminnan?
 4. Kofeiini on hyvä renki, mutta huono isäntä
 5. Kuinka välttyä lounasdipiltä? Vireyttä tukeva ravitsemus
 6. Someniska ja niskapatti. Ennaltaehkäisy ja tuho
 7. Paras hyöty liikunnassa ei vaadi aina maksimipanosta!
 8. Hengitys -aliarvioitu voimavara

Lisäksi verkkokurssi pitää sisällään 12 viikon taukoliikuntaohjelmat, itsearviointia, käytäntö- ja pohdintatehtäviä, muistutussähköpostin viikoittain kurssialueelta, anonyymin edistymisraportoinnin tilaajalle.

Lisätietoa www.euforiankurssit.fi

Helsingin kaupunki on Suomen Aktiivisin Työpaikka 2020

Suomen Aktiivisin Työpaikka 2020 tunnustuksen saaja on Helsingin kaupunki!  Helsinki palkittiin näyttävästi Suomen Aktiivisimpana Työpaikkana torstai-iltana Urheilugaalan TV-lähetyksessä.

Vuotta aiemmin Helsingin kaupunki voitti Suomen liikkuvin kunta -tittelin. Nyt voitto tuli myös Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa. Finaalipaikkaan ja lopulta voittoon oikeuttaneen henkilöstöliikunnan kokonaisuuden taustalla on suunnitelmallinen kehitystyö sekä määrätietoinen ja systemaattinen toiminta. Kaupungin oman henkilöstön liikunnallisen elämäntavan edistäminen linkittyy Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaan, joka on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Erilaisia toimenpiteitä on toteutettu kohdennetusti mutta laaja-alaisesti yli organisaatiorajojen mm. kotihoidossa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös työterveyshuolto ja kaupungin liikuntapalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana liikunnallista elämäntapaa tukevien toimenpidemallien suunnittelussa ja toteutuksessa. Menestyksekkääksi toimintamalliksi on osoittautunut Liikuntakoutsaus, jossa työntekijä saa henkilökohtaista tukea liikunnan ammattilaiselta henkilökohtaiseen elintapamuutokseen. Työpäivän aikaista liikkumisen kannustamiseksi, kaikkien kaupungin työntekijöiden työkoneille on asennettu taukoliikuntaohjelma. Lisäksi kaupungin työntekijät ovat oikeutettuja kaupunkipyörän maksuttomaan käyttöön sekä alennuksiin uimahalleissa ja kuntosaleille.

Palkinnon vastaanottanut Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kommentoi voittoa tuoreeltaan näin: 

”Suomen Aktiivisin Työpaikka -palkinto on suuri ilonaihe Helsingin kaupungille. Se osoittaa meille — koko henkilöstölle — että kun teemme asioita yhdessä, järjestelmällisesti, mutta silti kokeilevasti, myös tuloksia syntyy. Liikkuminen luo yhteistä hyvää niin terveydellisesti, yhteisöllisesti kuin työssä viihtymisen ja työstä palautumisenkin kannalta. Kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja noin 38 000 työntekijän liikkumisen mahdollistaminen ei onnistu vain yhdellä tavalla tai kertatempauksella. Olosuhteita, kannusteita, kokouskäytäntöjä ja rutiineja määrätietoisesti parantamalla liikkumisesta tulee yhä useammalle huomaamaton osa arkea ja mielekäs osa vapaa-aikaa. Liikkumisen näkyvä asema varmasti lisää Helsingin vetovoimaa myös työnantajana

Tunnustuksen saaja valitaan vuosittain Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun osallistuneista työpaikoista. Kilpailun toteutuksesta vastaa Olympiakomitea yhdessä kumppaneittensa ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun kolme voittajaehdokasta valitsee Olympiakomitean muodostama liikunta- ja työelämätoimijoista koostuva asiantuntijaraati. Voittajan valitsee digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -tunnustus perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n käynnistämään Active Workplace -ohjelmaan ja henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään Suomen Aktiivisin Työpaikka kartoitus -työkalun avulla. Hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta yritykselle myönnetään Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti, joka oikeuttaa osallistumaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu vuosimallia 2021 on virallisesti käynnistynyt, mukaan pääset täältä.

Aiemmat tunnustusten saajat: 2019- Finnair, 2018 – Kiilto Clean Oy, 2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – 2016 Kiilto Oy – 2015 Osuuskauppa Suur-Savo – 2014 Siimapuiston päiväkoti – 2013 Best-Hall Oy – 2012 HUS-konserni – 2011 Puolustusvoimat – 2010 Steveco Oy – 2009 Lemminkäinen Oyj – 2008 Sampo Pankki Oyj – 2007 UPM Raflatac Oyj – 2006 Posti Oyj

SAT -verkkosivu uudistui!

Jos olet vieraillut Suomen Aktiivisin Työpaikka -sivulla, niin olet saattanut huomata ison muutoksen sivun ulkoasussa. Verkkosivu otti marraskuun aikana suuren harppauksen eteenpäin, kun vanha sivusto päivitettiin kertaheitolla uudelle nykyaikaiselle pohjalle. Aiempi versio palveli sivuston vierailijoita ansiokkaasti vuodesta 2017 asti.

Uuden sivun suunnittelussa otimme seuraavat neljä pääkohtaa huomioon:

 • Tuoda informaatio selkeämmin esille, niin että SAT kokonaisuuden hahmottaminen ja mukaan lähteminen olisi vielä entistäkin helpompaa.
 • Tuoda Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin ansainneita yrityksiä sekä yhteistyökumppaneita selkeämmin ja monipuolisemmin esille.
 • Laajentaa sivuston kohderyhmää tarjoamalla uuden haastetyökalun, jonka avulla kuka tahansa voi haastaa oma työpaikkansa mukaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun.
 • Raikastaa ja päivittää sivuston ulkoasua ja visuaalista ilmettä.

Kun sivuston uudistusta alettiin hahmottelemaan, oli nopeasti selvää, että kumppanina jatkaisi Staart, joka on ollut toteutusvastuussa myös aikaisemmasta sivuversiosta sekä Olympiakomitean Nuorelle siivet -kampanjasivustosta. Kehitys- ja suunnittelutyö eteni matkan varrella hyvässä ja vuorovaikutteisessa hengessä. Staart kuunteli tarkalla korvalla tarpeita ja ideoita sekä hyödynsi samalla alan asiantuntemusta ehdottamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja ja ratkaisuja uudelle sivupohjalle.  

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kokonaisuudesta vastaava projektipäällikkö Jesse Kaarna on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

– Laadukkaat ja toimintaa tukevat nettisivut ovat Suomen Aktiivisin Työpaikka -kokonaisuudelle elinehto, sillä valtaosa kartoituksista tulee sisään suoraan sivujen kautta ns. inboundina. Uskon, että uusilta sivuilta kävijät löytävät etsimänsä tiedon entistä nopeammin ja helpommin. Erityisen iloinen olen uudesta haastetoiminnosta, joka antaa mahdollisuuden haastaa oma yritys kartoittamaan ja kehittämään henkilöstöliikunnan kokonaisuutta. Myös sertifikaatin ansainneiden yritysten parempi näkyvyys on hieno uudistus, sillä nämä yritykset ansaitsevat näkyvämpää tunnustusta hyvin toteutetusta henkilöstöliikunnan kokonaisuudesta. Kaiken kaikkeaan olen hyvin tyytyväinen, sillä mielestäni neljä asetettua tavoitetta saavutettiin hienosti. Tästä on hyvä jatkaa!

Vuoden 2020 SAT finalistikolmikko

Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) finalistikolmikko mittelöi 14.1.2021 järjestettävässä Urheilugaalassa aktiivisimman työpaikan tittelistä.

Suomen Olympiakomitean asiantuntijoiden valitsemille ehdokkaille on SAT-kartoituksen perusteella yhteistä pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikunnan lisäämisessä.

Ehdokkaat esitellään alla satunnaisessa järjestyksessä.

Oy LM Ericsson Ab

Ericssonilla on pitkä historia henkilöstön liikuttamisessa, ja yritys on tehnyt asian eteen pitkäjänteistä kehitystyötä. Erityisenä vahvuutena on pitkälle viety ja aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Ericssonilla henkilöstön liikuttaminen on aidosti osa yrityskulttuuria. Yhtiöllä on tarjota poikkeuksellisen laaja, rohkean erilainen ja moniulotteinen kokonaisuus liikkeen lisäämiseksi sekä työssä että vapaa-ajalla.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on tehnyt uraauurtavaa työtä henkilöstönsä liikuttamiseksi. Henkilöstöliikunnan toteutus on suunnitelmallista ja hyvin koordinoitua, ja siihen on varattu kiitettävästi aika- ja henkilöstöresursseja. Toiminnassa hyödynnetään palveluita ja asiantuntemusta yli yksikkö- ja organisaatiorajojen. Kohdentamisessa ja seurannassa hyödynnetään esimerkillisesti dataa. 

Savon Media Oy

Savon Mediassa on vuosina 2019–2020 toteutettu henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittävä HEVI-hanke yhteistyössä paikallisen liikunnan aluejärjestön Pohjois-Savon liikunnan kanssa. Erityisenä kehityskohteena on ollut arjen aktiivisuuden edistäminen ja säännönmukaisen taukoliikunnan mahdollistaminen. Kokonaisvaltaisessa toiminnassa työhyvinvointisuunnitelmaan ja toimenpiteisiin ovat liikunnan lisäksi liittyneet myös ravitsemus, uni sekä palautuminen.