Aava kannustaa yrityksiä kehittämään rohkeasti työhyvinvointiaan

Aava kannustaa yrityksiä kehittämään rohkeasti työhyvinvointiaan

Suomalainen perheyritys Lääkärikeskus Aava lähti Suomen Aktiivisin Työpaikka –kilpailun pääkumppaniksi, koska hanke on yhteiskunnallisesti tärkeä. Rehellinen palaute, konkreettiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset innostavat osallistuvia yrityksiä muutokseen.

Aavassa työhyvinvointi nähdään laajasti, ja sen kehittämisessä on aina mukana moniammatillinen tiimi. Työarjen aktiivisuuskin nähdään monipuolisesti. Liikunnan ja fyysisyyden lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat mm. työntekijöiden henkinen jaksaminen, yrityskulttuurin tila ja arkiset käytännöt. Aava ohjaa ennaltaehkäisevään tekemiseen ja kannustaa yrityksiä muuttamaan rohkeasti toimintamallejaan.

– Aktiivisuus-sana viittaa usein liikuntaan, mikä onkin tärkeää yritysten arjessa. Me tuomme aktiiviset muutokset myös työkulttuuriin, käytäntöihin ja yhteisöjen henkiseen hyvinvointiin, kertoo Aavan Hyvinvointipalveluiden projektipäällikkö Riikka Ravattinen.

SAT on loistava tapa aktivoida yrityksiä muutoksen alkuun. Kartoitus kertoo rehellisesti missä mennään ja mitä pitäisi kehittää. Osallistujien saama palauteraportti sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset potkivat positiivisesti eteenpäin.

Aava haastaa asiakkaitaan mukaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun ja ensimmäiset yritykset ovat jo vastanneet kyllä. Teknologia-alan yritys Okmetic ilmoitti heti kutsun saatuaan tulevansa mukaan.

 

– Olemme jo pitkään tehneet työtä henkilöstömme työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lähdimme mukaan haasteeseen, koska halusimme saada palautetta kartoituksen avulla ja uusia vinkkejä henkilöstön työkyvyn tukemiseen, kertoo Okmeticin HR manager Anu Lehto.

Aavan SAT-paketti huomioi työhyvinvoinnin monipuolisesti

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa Aavan asiakkaiden tulosten purkamisessa on aina mukana työterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija. Kehityskohteisiin tartutaan yhdessä yrityksen edustajien ja työterveystiimin kanssa. Psykologit valmentavat tarvittaessa uudenlaisen työkulttuurin asenteita ja antavat eväitä elämäntapamuutokseen. Aavan tarjoama SAT-paketti on monipuolinen ja asiakas voi valita siitä itselleen sopivat toimenpiteet. Tarkoitus on uudistaa yrityksen työkulttuuria ennakkoluulottomasti.

– Järjestämme asiakkaille motivoivia haasteita ja lisäämme tietoisuutta arkiaktiivisuuden merkityksestä luentojen ja videomateriaalien avulla. Lanseeraamalla uudenlaisia rutiineja ja pelisääntöjä yrityksen arkeen saa myös paljon aikaiseksi, kertoo Ravattinen.

Konkreettista palautetta työntekijöiden aktiivisuuden ja passiivisuuden suhteesta saadaan Fibion-mittareilla, jotka kulkevat taskussa työpäivän ajan. Yritys saa Aavan tiimiltä valmiudet pohtia, haluaako se pienentää työntekijöiden passiivisen paikallaanolon määrää, vai lisätä aktiivista liikettä.

– Hyvänä esimerkkinä asenteellisesta muutoksesta ovat liikkuvat palaverit, joissa noustaan neukkarista ja lähdetään yhdessä kävelylle. Piristävää vaihtelua, joka parantaa aivojen suorituskykyä ja motivoi istumista enemmän!

Työ- ja oppimisympäristöjen uudistaja Martela aktivoi nyt omaa porukkaansa sekä kumppaneitaan

 

Työ- ja oppimisympäristöjen uudistaja Martela aktivoi nyt omaa porukkaansa sekä kumppaneitaan

Martela on pääyhteistyökumppani Suomen Aktiivisin Työpaikka 2018 –kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on luoda ”lisää liikettä suomalaisille työpaikoille”, mikä sopii erittäin luontevasti yhteen työhyvinvointia edistävän liiketoimintamme kanssa. Lisäksi se on mainio mahdollisuus aktivoida omaa porukkaamme, kertoo Martela Groupin henkilöstöjohtaja Maija Kaski.

Martela kehittää aktiivisia työpaikkoja
Martela kehittää käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tämän päivän liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Martela on yli 70 vuotta sitten perustettu perheyritys ja yksi Pohjoismaiden johtavia työympäristöihin keskittyneitä yrityksiä. Kokonaispalvelumme kattaa koko toimitilan muutoksen työympäristötarpeen määrittelystä ja suunnittelusta muuttoon ja ylläpitoon saakka. Työpaikkojen hyvinvoinnin lisääminen on tekemisemme ytimessä.

Inspiraatiota ja ohjausta kumppanuuden avulla.
Kumppanuuden alussa tehty SAT-kartoitusprosessi antoi meille hyvän kuvan Martelan aktiivisen arjen nykytilasta. Saimme palautetilaisuudessa hyvän yhteenvetoraportin sekä suosituksia kehitysalueiksi. Innostuimme pureutumaan vielä tarkemmin asiaan ja toteutimme aktiivisuuskyselyn, joka antoi meille tarkan kuvan martelalaisten liikkumisesta ja vireydestä.

Martelalaiset ovat aktiivista porukkaa sekä töissä että vapaa-ajalla. Yhtenä esimerkkinä vientitiimimme Juuso Kosonen, joka vetää osan kehityskeskustelua tiimiläistensä kanssa juoksulenkillä. Mutta selkeitä kehitysalueitakin löytyi: esimerkiksi työmatkaliikunta voisi olla yksi tuettavista asioista. Saimme myös vastaajilta erittäin hyviä ideoita työpäivän ja vapaa-ajan aktivoimiseen. Olemme valinneet vastausten perusteella fokusalueet, joita lähdetään kehittämään aluekohtaisten tarpeiden mukaisesti, valittujen aktiivien vetämänä, Maija kertoo.

SAT-kumppanuus on antanut meille mahtavia mahdollisuuksia päästä treenaamaan huippujen kanssa. Olemme jo osallistuneet Sami ”Musti” Jauhojärven hiihtotreeneihin sekä saaneet oppeja naisten jääkiekon olympiajoukkueelta! Osallistumme toki myös toukokuiseen Yritysmaratonviestiin kahdella joukkueella.

Hyvinvoinnin tukeminen osana yrityskulttuuria
Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, ja yrityksen johdon tehtävä on varmistaa, että henkilöstöllä on edellytykset toimia tehokkaasti, kehittyä ja viihtyä työssään. Kun ympäristö ja kulttuuri ovat linjassa keskenään, henkilöstöllä on edellytykset toteuttaa itseään omaksi ja työnantajansa hyväksi. Tyytyväinen ja hyvinvoiva ihminen tekee parempaa työtä – ja pysyy mukana pidempään. Olemme haastamassa myös yhteistyökumppaneitamme mukaan SAT-kilpailuun ja uskomme saavamme kovan kisan aikaiseksi! Tästä tulee kaikin tavoin vauhdikas vuosi!